Åpningen av «Stille rom» bygget til foreningen 771 på Skagen i Vardø

Åpningen av «Stille rom» bygget til foreningen 771 på Skagen i Vardø

Planene om et bygg i Vardø som et forsonende bygg (stille rom) startet så tidlig som i 2003. Arkitekten m.m. Bodvar Schjelderup kom til Vardø første gang i 2003. Han skulle da bli med på Mikkelsmess og oppsetting av pyramiden på Reinøya, og som han hadde tegnet. Bodvar ble fasinert av Vardø, og begynte så å planlegge et bygg som skulle settes opp på Steilneset i Vardø. Året etter kom han så til Vardø og presenterte sine forslag.

Bygget var tenkt plassert over tunnelåpningen, og som et forsonings bygg for de trolldoms brente på Steilneset. Planene hans ble det som kjent ikke noe av, for Statens veivesen overtok hans planer der.

Så først i 2009 begynte Ingrid og Bodvar å planlegge et stille rom/bygg på Skagen. Mange forslag om plassering, regulering, vei og form på bygget tok lang tid. Og også hvordan det skulle være innvendig. Ja, det har tatt hele 12 år. Ingrid har ledet arbeidet på stedet i samråd med Bodvar i Trondhjem til 2019. Ingrid gikk bort i 2019.

Bodvar har i flere 10 talls år vært opptatt av 7 stjernes åndelige energi. Så derfor er bygningen i grunnflaten formet som en 7 stjerne. Og det blir derfor også 7 sider. Så derfor 771, som et spesielt symbol.

Jeg har samarbeidet litt med han om symboler i 18 år, og jeg har skapt langt over 100 sjustjerner med forskjellig energi i stjernene. Jeg har forsket på 7 stjerner i alle disse 18 årene. Skaperverket består av matematiske formler, og vann. Uten Bodvars kunnskaper og interesser for Vardø hadde ikke dette bygget komt opp på Skagen.

Etter det jeg har fått se via video, tatt inne i bygget, så er det ikke blitt slik Bodvar og Ingrid var enige og skulle bli inne. Bodvar har laget en mini kopi av bygget, som han har hatt i Trondhjem. Jeg har sett hvordan det var tenkt innvendig ferdig, men slik er det ikke blitt ferdig nå. Bodvar er derfor skuffet, sier han til meg. Det blir interessant å se hvordan bygget blir brukt. Det er en perle ute på Skagen, som mange vil like godt. Og det bør ikke komme noe hotell ute på Skagen. Vardø folket trenger Skagen til et friområde, slik det er nå. Så til slutt en hyllest til Ingrid og Bodvar, for godt utført arbeid over lang tid.

Av Kåre Holmen, åndelig pusler