– At det ikke er is i Moloholla nå er hockeyklubbens egen avgjørelse

Etter at klubbens leder over tid har bedrevet mobbing av meg og min far Charles Aronsen, ber jeg om plass i Østhavet til vår versjon av saken.

Først vil jeg presisere at dette ikke gjelder spørsmål om å legge is i Molloholla. Det er opp til Vardø Hockey (eller hvem som helst ellers) å legge is i Molloholla når det måtte passe. At det ikke er is i Molloholla nå er hockey-klubbens egen avgjørelse.

Vår sak angår klubbens planer om å bygge et fullskala hockey-anlegg i Molloholla med stadionlys, klubbhus, garasje, varmestue og parkeringsplass mv. i et trangt nabolag som ikke er regulert til formålet. Anlegget er av en slik størrelse og omfang at det må foretas betydelige sprengninger for å rydde plass til alt som er planlagt. Med de planer som foreligger pr i dag vil anlegget krenke nabolagets miljø og fred på en inngripende måte.

I alle saker av en slik karakter og størrelse er det en selvfølge i det norske samfunn, at berørte naboer gis anledning til å komme med sine synspunkter og innspill før utbyggingen settes i gang. At klubbens leder ikke aksepterer dette må han svare for selv. Dersom han ikke forstår sakens realiteter bør resten av styret ta affære.

De planer og dokumenter vi er blitt forelagt er mangelfulle og ufullstendige og således uegnet som beslutningsgrunnlag i en slik sak. Bare det faktum at klubben ikke har tatt med nabovarsel i sine fremdriftsplaner bør være nok for å forstå at formannens reaksjoner er tuftet på komplett uvitenhet og fullstendig mangel på sosial empati.

Av Arnt-Bjarne Aronsen

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

Det er en ny vår for det seriøse arbeidslivet. Arbeiderpartiet...
Løfter om gull og grønne skoger fra Sp er blitt...
Åtte år der fellesskapet har tatt regninga for ideologiske privatiseringsreformer...
Det var med forferdelse Norges Kystfiskarlag mottok meldingen om at...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
I mai 2018 ble det holdt en folkeavstemning i Finnmark...

Søk i artikler og gamle aviser