At folk flytter fra nord er vår største utfordring

Den nordlige landsdelen er viktig for oss som bor i nord, men den er også helt avgjørende for nasjonens sikkerhet og for våre inntekter til statsbudsjettet.

Vi har ingen tid å miste for Finnmark og Nord-Norge. Den negative befolkningsutviklingen må snus! En av våre største utenrikspolitiske utfordringer er at folk flytter fra nord.

Dette er et stort paradoks. I nord har vi ressursene verden både trenger og ønsker, som sjømat, energi, mineraler og opplevelser. I regjeringserklæringen finner vi flere punkter som anerkjenner regions betydning for nasjonen Norge. Skal vi ta i bruk de enorme mulighetene i landsdelen, må det bo folk her.

For å lykkes med å gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Regjeringserklæringen er tydelig på at vi skal utvikle petroleumsnæringen, og ikke avvikle den. Petroleumsnæringen bidrar i dag med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.

Kompetansen og inntektene fra olje og gass vil være avgjørende når vi skal omstille og få til en overgang til fornybarsamfunnet.

Endelig har vi fått en regjering som stiller opp for- og stiller krav til næringsaktørene som vil høste av våre naturressurser. En regjering som vil stille krav til oljeselskapene om at mer av verdiskapingen skal bli igjen lokalt og krav om ringvirkninger på land. Ikke minst i nord.

Inne kort tid kan Berlevåg forsyne Svalbard med grønn hydrogen eller ammoniakk og fra Hammerfest jobbes det med utvikling av blå hydrogen med karbonfangst og lagring. Muligheten er mange, men da må det satses.

For å sikre Finnmark samme forutsetning for utvikling av samfunn som i resten av landet, vil investeringer i verdiskapende infrastruktur og tilgang på kvalifisert arbeidskraft være avgjørende.

420 kv linje fra Skaidi til Varangerbotn og fra Skaidi til Hammerfest er en nødvendighet. Rask oppstart av ytre Molo i Vardø, og mudring av fiskerihavnen i Sørvær likeså.

Våre fylkesveier og riksveier skal vedlikeholdes, og strekningene E 45 Kløfta, fra Kautokeino til Alta og Rv 94 som er innfartsåren til Hammerfest, er overmodent for utbedring.

De ekstraordinære tiltakene vi har hatt lengst nord for å få folk til å flytte til Finnmark og Nord-Troms, skal evalueres og forbedres. Hurdalsplattformen lover flere desentraliserte utdanningstilbud nært der folk bor.

Aldri før har vi hatt en regjeringserklæring som så tydelig legger til rette for å gjøre Nord-Norge til sentrum for nasjonal politikk. Endelig ser vi store ambisjoner for utvikling av landsdelen jeg kommer fra. Verdier skal skapes, infrastruktur forbedres og den negative befolkningsutviklingen skal snus. Til fordel for hele nasjonen.

Av Marianne Sivertsen Næss, Stortingsrepresentant Ap, energi- og miljøkomiteen

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

I dags- og ukepressen kommer det frem at folk er...
Ap, Sp og SV har nå blitt enig om statsbudsjettet...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Det kan være langt mellom ord og handling i politikken....
Østhavet redegjør 04.11. d.å. fra Vardø kommunes virksomhetsleder for helse-...
For første gang i moderne tid har nordnorsk næringsliv fått...

Søk i artikler og gamle aviser