Atomkraftverk plassert i Vardø

Er forslaget -Valgkamp utspill? Dumskap? Eller rett og slett bare uvitenhet?

Atomkraftverk må plasseres der hvor de trenger mest energi og ikke der det er energi nok til å dekke det behov som er. Det leverer kraftlagene i Øst-Finnmark på en utmerket måte.

Hadde de samme miljøforkjemperne foreslått at et atomkraftverk ble bygget nært Hammerfest så hadde jeg skjønt poenget, da hadde vi kunnet elektrifisert Melkøya uten videre sermoni.

Det er oppsiktsvekkende og kontroversielt at flere miljøpartier foreslår dette og stemte for dette i Bystyret i Vardø.

Vel det er mye støy omkring vindmøller, de ødelegger naturen og noen mener de er skjemmende.

Hva tenker de omkring hvordan strømmen skal distribueres videre ut i landet?

Tror noen at den kan hentes med tankbåt?

Hva tenker de samme miljøvernerne / forslagsstillerne om at det skal bygges hundrevis av høyspent master rett gjennom hele Varanger Halvøya Nasjonalpark.

Syntes de samme forslagsstillerne om den nye kraftlinja mellom Vardø og Vadsø som går etter veien at den ser pen ut, at den er vakker? Skjønner ikke at de fikk bygge den så nært veien, stygg å skjemmende er den og. De kan bare forestille seg hvordan alle høyspentmastene vil ta seg ut i terrenget gjennom hele Finnmark.

Havvind prosjektet ØST av Vardø vil være som et Kinder egg, tre gevinster på en gang.

  1. Ingen vil se vindmøllene og luftstøyen vil ingen høre
  2. Trålerne vil forsvinne fra gyte og oppvekst områder for torsk, sei og hyse bl.a
  3. Prosjektet vil gi store ringvirkninger i Øst-Finnmark, skape mange arbeidsplasser

Det vil være så stor plass mellom møllene at line og garnfiske vil kunne fungere nesten som normalt.

Har med selvsyn sett at store fartøyer passerer mellom hav vindmøllene øst av BeNeLux landene.

For meg virker forslaget om atomkraftverk i Vardø kun å være et valgkamputspill og forsøk på et rent  PR jippo framstøt.

Det finnes ingen begrunnelser på hvorfor nettopp, Vardø som får levert den krafta de trenger fra Varanger Kraft. Alle skjønner at Vardø væringene trenger Atomkraft verk minst av alle.

Da burde også politikerne skjønt og tenkt hvordan skal vi frakte vekk strømmen og hvilke konsekvenser det ville få for natur og miljø, istede for å bruke penger på en lite fruktbar utredning. 

Kanskje de trodde den kunne fraktes bort med tank båt?

Det skal utredes mer, ja men burde ikke saken og dets konsekvenser ligget i saken når den ble lagt til nehandling. Hva haster så innmari at man i tillegg inviterte NRK for å lage reportasje.

Det er jo en hersketeknikk når man legger fram så kontroversielle saker med så minimal saksbehandling og med NRK som vitne

Av Arnt Jensen

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...
«Kan du høre den?» Katta ser på meg med store...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...

Søk i artikler og gamle aviser