Bruksvilkår

Disse bruksvilkårene styrer bruken av Østhavets påloggingssystem. Disse bruksvilkårene styrer også behandlingen av personlige data som finner sted når du bruker kontoen.

Med konto på osthavet.no får du som bruker en enkel og trygg pålogging.

Vær oppmerksom på at spesifikke vilkår og betingelser gjelder for de fleste av tjenestene. Disse spesielle vilkårene og betingelsene styrer de kommersielle vilkårene for din bruk av den relevante tjenesten og ytterligere behandling av personlige data, som finner sted i omfanget av denne tjenesten. De spesielle vilkårene og betingelsene kan gis deg når du skal bruke en tjeneste, og i enkelte tilfeller må du godkjenne slike vilkår og betingelser for å kunne bruke tjenesten. Når du for eksempel abonnerer på en tjeneste, må du kanskje godta spesielle vilkår og betingelser for varighet, kansellering og betaling.

Ved avvik mellom disse bruksvilkårene og de spesielle vilkårene og betingelsene for en tjeneste, skal de spesielle vilkårene og betingelsene være gjeldende.

Vi oppfordrer deg til møysommelig å lese disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene kan oppdateres fra tid til annen.

Personvern

Vår viktigste rolle er å behandle dataene dine trygt og gi deg høy verdi tilbake. Våre Personvernerklæring forklarer hvordan vi behandler dine personlige data og hvordan vi beskytter personvernet ditt. For mer informasjon, gå til: https://www.osthavet.no/personvernpolicy/

Opprette en konto

Du må opprette en konto for å få tilgang til tjenestene som krever pålogging. All informasjonen du gir oss i forbindelse med registreringen må være riktig, og du er personlig ansvarlig for å holde den oppdatert. Du kan når som helst endre den registrerte informasjonen på kontosidene.

Kun fysiske personer som har fylt 18 år kan opprette konto. Andre regler og begrensninger kan gjelde for enkelte tjenester.

Når du oppretter din konto, må du angi ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. Denne informasjonen kan senere automatisk suppleres med informasjon som du personlig angir mens du bruker en tjeneste. Når du bruker en tjeneste mens du er logget på din konto, får tjenesteleverandøren tilgang til informasjonen din som du brukte da du registrerte deg.

For å påta seg kommersielle forpliktelser relatert til tjenesten, vil du spesifikt bli spurt om å godta de spesielle vilkårene og betingelsene for tjenesten i tillegg til disse bruksvilkårene.

Hvis du har registrert deg som kunde, medlem eller på annet vis har påtatt deg kommersielle forpliktelser relatert til en tjeneste før du logger på tjenesten med din konto for første gang, blir dine forrige kontoinnstillinger og -innhold en vesentlig del av din konto.

Din påloggingsinformasjon

Din konto er personlig, du er ansvarlig for all aktivitet som finner sted gjennom bruken av din konto. Hvis noen får tilgang til påloggingsinformasjonen din, kan de bruke den til å bestille tjenester eller produkter i ditt navn. Derfor er det viktig at du oppbevarer påloggingsinformasjonen trygt, slik at de ikke faller i gale hender.

Hvis du vet, eller har mistanke om, at noen andre har tilgang til påloggingsinformasjonen din, må du umiddelbart endre påloggingsinformasjonen på kontosidene.

Du er personlig ansvarlig for å logge av din konto og påse at din datamaskin, telefon eller andre enheter ikke forlates uten tilsyn mens du er logget på.

Avslutte din konto

Du kan terminere eller lukke din konto når som helst. Vær oppmerksom på at bruken av tjenestene eller deler av tjenestene kan kreve at du har en aktiv konto. Dette innebærer at du ikke lenger får tilgang til de tjenestene eller delene av tjenestene hvis du terminerer din konto.

Du kan se kontraktsperiodene og vilkårene for terminering som gjelder for tjenestene i de spesifikke vilkårene og betingelsene for de relevante tjenestene.

Lovlig bruk

Du er ansvarlig for å påse at all bruken av din konto og tjenestene gjøres i henhold til disse bruksvilkårene, de spesielle vilkårene og betingelsene for de relevante tjenestene, samt gjeldende lovverk og generelt aksepterte praksiser.

Brudd på disse bruksvilkårene

Hvis det kommer frem at din konto har blitt brukt ved brudd på disse bruksvilkårene eller de spesielle vilkårene og betingelsene for en tjeneste, eller der Østhavet har rimelig grunn til å tro at slikt brudd har funnet sted, reserverer Østhavet seg retten til å stenge eller midlertidig blokkere din konto med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel.

Tilgjengelighet

Din konto kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig som følge av systemvedlikehold eller andre årsaker. Vi vil så snart som mulig tilby deg informasjon om begrenset tilgjengelighet. Men ikke under noen omstendigheter kan Østhavet holdes ansvarlig for konsekvenser eller skade som oppstår fra din manglende evne til å bruke kontoen på tiltenkt vis.

Immaterielle rettigheter

Østhavet, eller Østhavets lisensgiver, innehar de immaterielle rettighetene for tekst, bilder, design og andre materialer og annen informasjon som gjøres tilgjengelig gjennom din bruk av konto og den underliggende programkoden for kontoen. Slikt materiale og informasjon kan ikke brukes på andre måter enn innenfor omfanget av normal bruk av din konto.

Du er ansvarlig for å påse at alle materialer (tekst, bilder, video, musikk og så videre) som du gjør tilgjengelig gjennom din konto og/eller tjenestene ikke bryter med tredjeparters immaterielle rettigheter, og at det ikke bryter noen lover eller generelt aksepterte praksiser. Selve materialet og tilgjengeliggjøringen av det må ikke bryte åndsverkloven og lovverk om varemerker.

Endringer av Østhavets tilbud

Østhavet kan, når som helst og uten forhåndsvarsel, avgjøre å avslutte konto eller erstatte konto med en annen påloggingsløsning. I så fall reserverer Østhavet seg retten til å terminere din konto, noe som vil finne sted etter at du mottar informasjon om slik terminering. Informasjon kan sendes til den registrerte e-postadressen din.

Tildeling

Du samtykker med dette til at avtalen du har inngått med Østhavet ved å samtykke til disse bruksvilkårene kan, uten ditt samtykke, tildeles et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte, eies av Østhavet AS, eller til en tredjepart i tilknytning avlastningsforretning eller bedriftssalg som inkluderer kontoen.

Gjeldende lov og tvisteløsning

Hvis du bor i EØS (Europeiske økonomiske samarbeidsområde) reguleres disse bruksvilkårene og din bruk av din konto av lovverket i landet du bor i. Med mindre loven sier annet, skal tvister relatert til disse bruksvilkårene dømmes av en lokal domstol av generell prosessforutsetning.

Hvis du bor utenfor EØS reguleres disse bruksvilkårene og bruken din av din konto av lovverket i Norge. Med mindre loven sier annet, skal tvister relatert til disse bruksvilkårene dømmes av norsk domstol i første instans.

Søk i artikler og gamle aviser