Artikler:
En Norgesmodell for et seriøst nordnorsk arbeidsliv
Det er en ny vår for det seriøse arbeidslivet. Arbeiderpartiet...
Senterpartiets løftebrudd: Best før valgnatten
Løfter om gull og grønne skoger fra Sp er blitt...
Mer fellesskap, mindre privatisering
Åtte år der fellesskapet har tatt regninga for ideologiske privatiseringsreformer...
Minneord om Reidar Nilsen
Det var med forferdelse Norges Kystfiskarlag mottok meldingen om at...
Ordførerens hjørne
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fakta om folkeavstemninga 2018
I mai 2018 ble det holdt en folkeavstemning i Finnmark...
Satsning på utbedring og utvikling av infrastrukturen i Nord-Norge må fortsette
Høyre i Nord-Norge ber regjeringen Støre om å fortsette satsningen...
Stopp sentraliseringen
Vi viser til gruppeleder Tommy Berg (SV) og fylkestingsrepresentant Elin...
Vi kan ikke leve av avvikling
Rapporten fra Menon Analytics fra desember 2021 bekrefter det som...
Hva skal Finnmark leve av?
13. desember 2021 leverte Menon Economics en urovekkende rapport med...
Militære milliardar. Til krig eller til lyst?
Kvifor måtte militæret flytte frå Andøya til Evenes? Vi har...
Ordførerens hjørne
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...

Søk i artikler og gamle aviser