Artikler:
Folk på gata i Vardø
Tove Merete Gustavsen har tatt en sommerprat med en rekke...
Bispevisitas i Vardø
Biskop Olav Øygard besøkte Vardø 08. – 12. juni på visitas. Visitas er en gammel institusjon i Den norske kirke der biskopen kommer på besøk til menigheten, og forrige visitas her var i 2014, da daværende biskop i Nord-Hålogaland Per Oskar Kjølaas besøkte Vardø. Visitas er en form for kirkelig tilsyn. Biskopen kommer for å […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Fylkesrådet er bekymret for beredskapen i nord
Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) har bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om et møte etter at regjeringen besluttet å terminere kontrakten for NH90 helikoptrene. – Jeg vil be om at man går til hurtiganskaffelse av nye helikoptre for å sikre at totalberedskapen ivaretas. Vi er bekymret, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i Troms […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Spleis på utebenker til kirkegårdene
Denne uken ble det opprettet en Spleis-aksjon for å kjøpe inn åtte benker til kirkegårdene. – Det er et stort behov for nye benker ute på kirkegårdene. I denne forbindelse starter vi en spleis og vi trenger å samle inn kr 8.500. Da får vi 8 benker som vi fordeler på kirkegårdene i Vardø og […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Pakket ut og målte rogna med byens barn
Torsdag morgen hjalp barna i barnehagene til med utpakking og måling av rogna på Vardøhus Festning. Og den hadde vokst mye siden sist. Tradisjon tro inviterte kommandanten alle barnehagebarna til festningen for utpakking og måling av rogna – og viktigst av alt – gratis is. Serverte is i solskinnet – Hvor mange av dere var […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Deler av Steglneset er stengt
Vardø kommune melder at politiet, i samarbeid med Vardø brannvesen, har stengt av en del av Steglneset av sikkerhetshensyn. Årsaken er at vaierforankring til de stående 30m mastene har løsnet eller er i dårlig forfatning og at det kan være en fare for at mastene kan velte. Kommunen ber derfor publikum om å respektere avsperringen. […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Fugleinfluensa i Vardø
Den siste tiden er det gjort flere funn av døde fugler, inkludert påvisning av fugleinfluensa i to havørner. Mandag ble det tatt flere prøver som man venter svar på i neste uke. Kommunen melder at det er påvist høypatogen (sterkt sykdomsfremkallende) fugleinfluensa (HPAI H5N5) i to havørn som ble funnet død i Vardø kommune. Samtidig […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Færre unge i nord
De siste 20 årene har antall unge i Nord-Norge stupt. I perioden 2000-2021 har antall unge i nord, i aldersgruppen 0-18 år, i gjennomsnitt gått ned med 885 per år. På landsbasis har antall unge økt med 8,8 prosent i samme periode, mens det var en nedgang på 15,8 prosent i Nord-Norge. I Vardø var […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Halvannen million til «Lys mellom husan»
Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) er fornøyd å ha landet saken med økonomisk støtte på totalt 1,5 mill. over tre år til Finnmark fotballkrets´ prosjekt «Lys mellom husan – Her betyr du mer». Fylkesrådet vil også at det ytes faglig støtte til fotballkretsens satsing. Opptatt av bolyst Fylkesråden sier at for Troms og Finnmark fylkeskommune er […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
I sommer får kommunens barn være med og utforske sin egen by og bygd (og enda litt til)
Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø har fått innvilget 135 000 fra Gjensidigestiftelsen til aktiviteter for og med barn og unge i kommunen. Midlene skal i hovedsak gå til å ansette ungdom i sommerjobb for å planlegge og gjennomføre aktivitetene i samarbeid og under veiledning fra oss i Kulturpilot. – Det er bare […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Fuglan Veit – et prosjekt om sjøfuglbestanden
Sjøfuglbestandene er i alarmerende nedgang og «Fuglan Veit» ønsker å bidra til å forbedre situasjonen for truede sjøfugler. I Vardø ser vi endringene tydelig, blant annet ved krykkjas inntog i bybildet. De søker menneskers beskyttelse, og prosjektet vil søke svar på blant annet hvorfor dette skjer og hvordan folk og fugl fortsatt kan leve sammen […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!
Innbyggertallet økte med 9 personer
Statistisk sentralbyrå offentliggjorde nylig befolkningstallene for første kvartal. Der kommer det frem at Vardø har økt innbyggertallet med ni personer i perioden. Samtidig er den generelle utviklingen bekymringsverdig. Til tross for en liten økning viser statistikken samtidig at det er et solid fødselsunderskudd. I perioden var det kun tre nyfødte mot ni døde. Fødes for […]
Logg på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!

Søk i artikler og gamle aviser