Det er ikke retorikk næringslivet i Finnmark trenger

Norsk næringsliv går så det suser. Næring etter næring kan vise til rekordsterke tall. Arbeidsledigheten har ikke vært lavere på ti år, og eksporten øker i nesten alle landets fylker. Det gir rett og slett ikke mening at Norge har et skrikende behov for en ny næringspolitikk.Allikevel har Arbeiderpartiets mantra blitt at det er behov for en mer aktiv næringspolitikk. For å illustrere behovet har Støre vist til havnæringene. Han kunne ikke valgt et dårligere eksempel.  Aldri har det vært bedre kår for norske sjøfolk. Selv med en krevende tid for bransjen har tallet sjøfolk holdt seg stabilt. Regjeringen har både styrket og lovfestet nettolønnsordningen. Tallene viser at politikken virker.  Aldri har det blitt eksportert så mye sjømat som nå. Det sikrer viktige arbeidsplasser og levende lokalsamfunn langs hele kysten.  Aldri har vi hatt flere grønne fartøy. Verdens første gassdrevne ferge, verdens første batteridrevne ferge og verdens første elektriske røkterbåt for oppdrett er ikke bygget i Japan eller Singapore. De er bygget i Tomrefjord, på Omastrand og i Grovfjord. Norge er i tet på grønn skipsfart. 
Det går godt i de norske havnæringene, men det betyr ikke at vi skal lene oss tilbake. Tvert imot. Derfor har regjeringen satt som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Det tvinger frem ny teknologi og gjør havnæringene til motoren i det grønne skiftet, samtidig som Norge befester sin posisjon som havnasjon og samtidig som det skapes nye arbeidsplasser i hele landet.  Vi gjør det også mulig for næringslivet å investere i å utvikle teknologien. Siden 2013 har bevilgningene til havrelatert forskning økt med 75%. Det er en styrking på over 2,2 milliarder kroner siden 2013.
Havnæringen er i sterk vekst og er viktige for å trygge jobber i bygd og by over hele landet. Regjeringens mål er at Norge skal beholde posisjonen som en ledende havnasjon. Derfor la vi denne uken også frem en oppdatert havstrategi med politikk for å videreutvikle eksisterende havnæringer og hjelpe fram nye. I landsmøtetalen til AP i 2018 lanserte Støre havrommet som et satsingsområde for AP. I landsmøtetalen i 2019 ble havnæringene derimot glemt da Støre oppsummerte de seks vinnernæringene som Norge skulle satse på. Det tyder på at det er mer retorikk enn politikk i APs nye mantra.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser