Elektrisk kraft lokalt til faste priser

Folk flås til skinnet av kraftleverandører som folket selv eier, via kommunalt og/eller fylkeskommunale selskaper. Det er en skam.

Senterpartiet foreslår at all kraft som selges lokalt til fylkets- eller kommunenes innbyggere skjer til selvkost pluss en normal avanse på maksimalt 30 %. Overskuddskraft kan produsentene/leverandørene selge i det åpne marked til den til enhver tid gjeldende markedspris.

Finnmark Senterpartiet vil fremme dette forslag i kommunestyrer (og i fylkesting) etter valget i høst med virkning for de selskaper som befolkningen selv eier.

Geir Adelsten Iversen
Stortingsrepresentant for Senterpartiet Finnmark

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser