En fiskers ønsker for Vardø og Kiberg

FULL HAVN: Bildet er tatt i Vardø havn i 1932. Foto: Finnmark fylkesbibliotek/ digitaltmuseum.no

Der e jo ingen tvil om at Vardø, byen i øst, alltid har vært stor sånn historisk sett!

Den va full av liv, der va pomorhandel, mange ekspedisjoner hadde sitt utspring fra Vardø, fra byen i øst!! Hvorfor? Grunnen e enkel. Det var på mange måter hovedstaden i nord, grenseposten mot Russland. Her var alt folk trengte. Proviant, slipp, mekaniker og ellers alt man trengte for å utruste alt fra Amundsens polferd til Nansens russlandshjelp! På den tiden var der både pomorhandel, ishavsfangst, og fisk. Sistnevnte ga grunnlaget for bosetning og allmenn velstand. Alle har vel sett bilder av at folk kunne gå tørrskodd over havna på fremmedbåter som va her i sesongene for å berge seg til livets opphold!

Ka har vi igjen i dagens Vardø? Jo, vi har fremdeles verksted og forhåpentligvis snart båtopplag. Vi har serviceanlegg i det fjerne, og vi har fremdeles fesk! Fesk som vi dessverre ikke får lov å feske!! Forskjellen e at dem som hadde sesongan her tidligere for å berge sæ, det va vestlendinger, trøndera, lofotinga og tromsværinga. Dem e andre plassa i sesongan. Dem e andre plasse bl.a. fordi at her ikke har vært havn god nok for noen å ligge i. Her har ikke vært hverken egnesentral eller buer, mangel på boliger og ikke minst mangel på en fiskervelferd med litt mat, noen aviser og kanskje en dusj! Å for å nevne de overnevnte vestlendinga, så treng ikke dem å komme på land hit mere, da dem eie mesteparten av kvotan. Da altså «fiskekortan» for å få lov til å feske utfor stuedøra vår, for så å sende fisken til Kina/Øst-Europa for produksjon der. Ca 20,000 arbeidera har jobb med våres fesk! For så å komme hit igjen å konkurrere med fesk som e produsert i Norge…

Vardø Senterparti vil jobbe for å:

– Avvikle trålstigen, så kvantum fra de trålerne med leveringsplikt må levere der dem høre hjemme. Hvis ikke, så tas d tonnasje fra deres kvoter å flyttes til kystflåten!

– Vi vil også sloss for at vi skal få tilbake noe fra de 2,8 trålkvotan Vardø blei gitt for at der sku være lys i husan! Det e så enkelt som at om vi vinner noen slag i ressurskrigen mot kapitalsterke rederier, så vil kvantum komme tilbake! I praksis betyr det 4-5 MILLIONER kg. fesk ekstra over kai. Det dobbelte av det som landes i Vardø kommune per i dag!

Mitt håp e at Vardø kommune får tak i deler av trålkonsesjonen, for så å leie ut fiskerettigheter til lokale og til fremmede båter! Da hadde d gitt ringvirkninger for alt fra Odds kiosk til Nordpol kro! Skolen ville hatt flere elever, butikker hadde fått et oppsving og folk hadde igjen flyttet hit! Vi måtte ha styrket barne- og ungdomstilbudene, vårt allerede fantastiske kulturliv ville blitt ytterligere styrket og vi hadde måttet fornye boligmassen på øya! Fiskeindustrien hadde igjen hatt en mer stabil flyt i sitt virke, å kunne ansatt flere folk, sånn som barnehage og skole måtte ha gjort!

Feskebåtan hadde ligget trygt bak både en ny indre- og en ny ytre molo! Der hadde vært service-tilbud til lineflåten og kai med muligheter for snurrevadflåten å bøte sine nøter!

Det e fesken vi har levd av, det e av fesken vi fremdeles skal leve! La oss vise muskler, tiltak og ikke minst vilje til å dra lasset sammen! Få byen vi alle e glade i, på rett spor! Sporet mot rikdom og storhet!

Stem Senterpartiet, så skal dåkker vite at vi vil gjøre alt i vår makt for at Vardø skal bli fugl Fønix! Folk skal igjen se til oss for muligheter til det gode og trygge liv!

Vegard Bangsund

2. kandidat, Vardø Senterparti

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser