Endring må til

Jeg flyttet til Vardø i 2014. Etter å ha bodd i Vardø noen år nå, fant jeg tiden moden for å gå inn i politikken. Jeg stiller derfor til valg som 6. kandidat på listen til Senterpartiet i Vardø.

Hvis jeg blir valgt inn i bystyret vil jeg jobbe aktivt for at Vardø skal bli en attraktiv kommune å vokse opp i, og attraktiv for folk fra andre plasser å flytte til. For å få til dette trenger vi en kommune som er åpen og inkluderende med sine innbyggere.

Vi trenger kompetanse i lederstillinger i kommunen. Det er derfor spesielt viktig at slike stillinger lyses ut på en måte som gjør de synlige i hele landet, samt at disse er konkurransedyktig slik at vi tiltrekker oss de riktige personene. Vi i Senterpartiet ønsker at kommunen skal være en tilbyder som legger forholdene best mulig til rette for byens innbyggere.

Senterpartiet vil også jobbe for at kommunen tilbyr faste 100% stillinger til sine ansatte. En ansatt som er på korttidskontrakt eller i lavere enn 100% stilling vil stort sett alltid se seg om etter en fast stilling.

Vi vil jobbe for å legge til rette for at lærlinger kan få lærlingeplass i Vardø. Kommunen bør aktivt jobbe for at bedrifter i kommunen tar inn lærlinger og også bidra med å ta inn lærlinger selv.

Vi i Senterpartiet ønsker også å gjøre mer for at unge i etablererfasen skal få en mulighet til å bosette seg i Vardø. Vardø kommune er i dag en av få kommuner i landet som ikke tilbyr husbanklån/startlån til sine innbyggere. Ved å tilby denne ordningen vil det være lettere for mange å etablere seg i byen.

Det finnes også mange støtte og tilskuddsordninger som kommunen kan søke på både på vegne av seg selv og for kommunens innbyggere. Vi i Senterpartiet mener dette bør være en prioritert oppgave for Vardø kommune. Det må rett og slett legges til rette slik at unge mennesker har de beste muligheter til å etablere seg i byen.

Vardø er en liten by, men en by og innbyggere med et stort hjerte. De frøene vi sår nå er de vi skal høste av senere.

Godt valg!

Christi Rosland Andreassen
6. kandidat Vardø Senterparti

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser