Fiskeriutfordringer i Vardø

Det nærmer seg valg og alle partier har satt fiskeripolitikk på dagsorden, til og med Høyre har våknet. Geir Iversen som er SP sin fiskeripolitiske talsmann, har tatt til orde for å starte opp en forsiktig tilbakeføring av pliktkvoter fra trålere som ikke oppfyller sine forpliktelser. SV vil tilbakeføre torsketrålkonsesjonene til kystsamfunnene og AP ønsker en helt ny kvotemelding. Vår egen Vegard Bangsund har blåst i luren og manet til kamp. Alle disse forslag er vel og bra, men svarer de på våre utfordringer i Vardø?

Vardø sine utfordringer er at det landes for lite fisk til at vi kan få den aktiviteten vi ønsker. I Vardø landes det ca 7,5 tusen tonn på årsbasis, mens det i Båtsfjord landes mer enn 60 tusen tonn. Til og med Sør-Varanger og Tromsø mottar mer fisk på årsbasis enn Vardø.  Tidligere, før september 2003 når leveringsplikten ble omgjort til tilbudsplikt, var det større fiskeriaktivitet i Vardø. Vi fikk en dramatisk reduksjon i mottaket fra 2005 og utover når Kerak sluttet å levere fangsten i Vardø.

Spørsmålet i valgkampen blir derfor, hvordan øke mottaket av fisk til anlegg i Vardø og Kiberg. Vil forslaget om tilbakeføring av pliktkvoter føre til økt mottak i hos oss? Vil tilbakeføring av torsketrålkonsesjonene føre til mer arbeid lokalt? Vil en ny kvotemelding føre til at det ilandføres mer fisk i Vardø og Kiberg? Svaret på de politiske saker som føres av de politiske partier i forkant av valgkampen er at det ikke er gitt at vi i kommunen vil bli begunstiget med mer enn det vi har i dag. Vi kan til og med risikere å miste det lille vi har i dag.

Hvordan skal vi da innrette oss? Å få Kerak-kvota tilbake vil gi oss en umiddelbar effekt og vil over natta tilføre bedriftene i 2,8 trålkonsesjoner ekstra. Det er etter min mening den beste strategi for Vardø. Om ikke trålerne vil levere i Vardø kan den tildeles Vardøflåten mot garanti om levering i Vardø.

Hvordan gjør vi det? For å få Kerak-kvota til Vardø må det gjøres endringer i forskrift om leveringsplikt, man kan gjøre noe med soneinndelingen eller man kan oppheve hele forskriften. Vi har politikere med innflytelse, det har Vegard vist hele Norge. Dersom alle politiske partier i Vardø står samlet bak kravet kan vi få det til. Derfor er min oppfordring at alle politiske partier i Vardø jobber for å få Kerak-kvota til Vardø. Oppfordringen går særlig til Ørjan, Yvonne og Vegard; Kerak-kvota til Vardø.

Catrine Rosanoff Aronsen
Vardø AP

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Det er fortsatt nye områder og steder i vårt nærområde...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Uansett hvilken himmelretning man velger, så ser og føler man...
11. september 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Men det...
Ung Mekk Vardø, en forkortelse for «unge mekanikere», er nå...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...

Søk i artikler og gamle aviser