For eller imot?

«Hva går du inn for? Er du for eller imot Vadsø som fylkeshovedstad og formannskapsmodell som styringsform i det nye fylket?» 

Spørsmålet kom fra en journalist like over nyttår.

En har ikke før satt foten innafor nemnda, før Finnmark Arbeiderparti igjen setter agendaen med sin fremstilling av terrenget vi er satt til å navigere i.  Jeg har akkurat blitt valgt til medlem i en fellesnemnd som har i oppgave å forberede sammenslåingen og fatte beslutninger til beste for innbyggerne våre frem til det nye fylkestinget er valgt. En nemnd der medlemmene ble enstemmig valgt inn av alle partiene på fylkestinget! Og jeg har ikke tenkt å la Finnmark Arbeiderparti sin svart-hvite virkelighetsoppfatning legge premissene for de veivalg jeg som medlem av fellesnemda og partiet Venstre, skal ta. Jeg foretrekker å forholde meg til Venstre sine egne valgløfter, se ting i sammenheng og ta avgjørelser på bakgrunn av grundig forarbeid. Jeg holder fast på troen at det skal gå an å finne løsninger i samarbeid med politikere i Troms.

Vi skal få til et løft for hele Finnmark og hele Troms. Selvsagt gjelder lovnaden om å spesielt ta hensyn til Vadsø og Øst-Finnmark. 
Og like selvsagt er det at Vadsø kan bære navnet fylkeshovedstad. Her er jo allerede hovedkontoret til den statlige fylkesmannen lagt og fylket heter Troms og Finnmark, så det faller naturlig og historisk riktig. 

For den nye og politisk valgte Troms og Finnmark fylkeskommune er det ikke vanskeligere enn å gi Tromsø navnet regionhovedstad (fylkeskommunesenter høres tungvint ut).  Slik er begge byer ivaretatt når det gjelder navn og funksjon.

Det som er langt viktigere enn navn, er jo hvordan vi skal få til en bedre skole for våre elever, bedre elev velferd og gjennomføring av videregående skole, hvordan vi skal løse utfordringer på kollektivtilbudet og utbedre veiene våre. For ikke å snakke om hvordan vi skal organisere nye Troms og Finnmark fylkeskommunen med nye oppgaver overført fra staten. For å nevne noe. Alt dette er jo en kabal vi er langt på etterskudd med, dessverre – og da er det virkelig ikke løsningen å gå inn i samarbeidet om den nye fylkeskommunen med gjeld oppover ørene, krigersk holdning og avtaler lagd på bakrommet. 

Det nye fylkestinget skal ta hele regionen Troms og Finnmark i bruk slik Venstre lovte i Stortinget. 

Og Venstre skal stå for sitt løfte om å passe på at Vadsø blir spesielt ivaretatt. Administrasjonen til Troms og Finnmark vil naturlig ha hovedtyngde i Tromsø og Vadsø som i dag, men også andre steder i den nye fylkeskommunen. Hele poenget med regionreformen er jo å få til noe bedre for folk og for regionen enn vi greier hver for oss. Dette er jo et hav av muligheter.

Venstre har troen på at finnmarkinger skal bidra positivt i det viktige arbeidet som kommer. Fra 1. januar 2020 skal over 50 statlige oppgaver ikke lenger avgjøres av statlige direktører i Oslo eller enkeltansatte hos fylkesmannen, men av våre egne folkevalgte her nord. Slik blir det mer demokrati og vi får reversert den statlige sentraliseringen som har pågått de siste 30 år. Med flere oppgaver må vi ha politikere som har tid til å være folkets ombudsmenn. Formannskapsmodellen gir for mye makt til administrasjonen, noe Finnmark Venstre mener svekker demokratiet

Troms og Finnmark Venstre er igang med arbeidet med den nye fylkeskommunen med et optimistisk sinnelag og tro på at det går an å jobbe seg igjennom uenigheter frem til en ser løsninger og veier videre. 
Jeg har ingen tro på at dette lar seg gjøre med Finnmark Arbeiderparti sin metode som splitter mer enn den legger opp til et løsningsorientert og positivt samarbeid.

Trine Noodt
(altaværing og finnmarking)
Fylkestingsrepresentant for VenstreDel artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser