Går det virkelig så galt her oppe?

Valgkampen i nord skal dreie seg om distriktenes kamp mot sentrale strøk. Bygdene mot byene. I hvert fall hvis Sp og SV får lov til å sette agendaen. Disse to partiene bruker alle sine krefter på å male et bilde av hvor dårlig det står til i nord.

På søndag kom fylkesleder i Nordland SV Christian Torset med et leserinnlegg under overskriften – Nå er det faen meg nok!

Årsaken var at utredninger viser en videreføring av Nord-Norge banen til Tromsø koster 120 milliarder, betydelige utfordringer i forhold til miljø og et næringsliv som peker på vei som sin viktigste transportåre. Det får fylkeslederen til å si – alle innspill fra nord er av demokratisk tilbakestående art. Fienden er de som alltid finner fram kalkulatorene når postnummeret nærmer seg 8000.

120 milliarder er et betydelig beløp. Eksempelvis brukte SV, SP og AP i underkant av 1 milliard årlig på vei i Nord-Norge når de satt i regjering. Nå brukes det 3 milliarder årlig. Når Høyre i regjering 3 dobler satsingen på samferdsel er svaret – Nå er det faen meg nok!

Men da må en spørre seg om det virkelig går så galt her oppe?

Én indikator for å måle aktiviteten i nord – er å se på næringsaktiviteten. For hvordan går det med verdiskapningen og etablering av arbeidsplasser i Finnmark? I juni var det registrert totalt 427 ledige stillinger i Finnmark, en økning på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

«Arbeidsmarkedet er bra og optimismen i bedriftene høy. Dette er gledelig, men utfordringen er mangel på kvalifisert arbeidskraft i en rekke næringer som krever fagbrev» Disse ordene kommer fra Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.

Det er altså et behov for bedre rekruttering av fagkompetanse i regionen.


Med Høyre i  regjering har resultatene på skolen har hatt et stort løft nord, både hva gjelder karakterer og gjennomføring.

Nye veier, bruer og tunneller er kanskje det viktigste distriktspolitiske tiltaket man kan gjøre.


Med dagens regjering har Nord-Norge opplevd får en langt større andel av budsjettene inne samferdsel. Men riktignok ikke til tog! Dette gir resultater i for av økt verdiskapning. Høyre har nasjonalt og regionalt en offensiv næringslivspolitikk i nord. Oppdrett, olje/gass, fiskeri, bygg og anlegg og turisme går godt og dette vises i statistikkene. Dette gir muligheter i næringslivet og dermed nye attraktive arbeidsplasser.

Jeg har valgt å bosette meg i Porsanger, en befolkningsmessig mindre kommune i Finnmark. Dette er et verdivalg. For meg er tilgangen til jakt, fiske og friluftsliv, muligheten til å kjenne de fleste av naboene. Bo der jeg har mine røtter. Jeg kan ikke forvente at alle ser det slik som jeg. For de som vil ha et mangfold av kaféer, ukentlig konserter og teaterforestillinger samt store kjøpesenter og tilbringe lørdagen på, ja da vil ikke min kommune antakelig ikke være det beste valget. Vi må bare søke å gjøre den så attraktiv som mulig til beste for de som vil flytte hit og for dem som allerede bor her.

Høyre vil fortsette å støtte opp om en aktiv næringslivspolitikk i vår region, styrke samferdselssektoren og prioritere innholdet i skolene. Slik vil vi legge til rette for at regionen kan vokse med mennesker som ønsker å bo her og bidra til den positive utviklingen. Det vi ikke kan være med på – er en retorikk som setter Lakselv opp mot Alta, Alta opp mot Tromsø og Tromsø opp mot Oslo.

Høyre mener vi i større grad bør fokusere på mulighetene i egen region. Dette kan gjøres hvis vi bruker mer tid på å snakke med hverandre, og ikke om hverandre.

Jo Inge Hesjevik, Troms og Finnmark Høyre

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser