Hva trenger Vardø nå?

Vardø har de siste 10 årene hatt en relativt stabil og god kommuneøkonomi. Man har bygd og tatt i bruk nye skolebygg, kulturhus og basseng. Rådhus og andre offentlige bygg er pusset opp og satt i stand. Vardø har fått tilført en relativt stor andel offentlige arbeidsplasser. Vardø Kommune har hatt gode velferdstilbud på de fleste områder. Alt bra så langt.

Likevel ser vi en jevn, liten nedgang i befolkningen, og stadig lavere barnekull. En for stor andel av befolkningen er arbeidsledig, og for mange mottar sosialhjelp.

Hva er Vardøs store utfordring, hvorfor er det slik, og hvordan kan man forsøke å løse dette?

Den største utfordringen vi nå står ovenfor er å utløse det store potensialet vi alltid har snakket om at vi har i Vardø, innenfor fiskeri og reiseliv. Vi må skape flere og nye arbeidsplasser. Og vi må legge til rette for å skape flere arbeidsplasser for alle ungdommene som tar høyere utdanning. Disse må skapes i store og små bedrifter i kommunen.

Vardø Kommune må bli en kommune som gjør det som er nødvendig og mulig, for å legge til rette for nyetableringer og nødvendig infrastruktur for næringslivet.

Vardø må gå etter de små seirene, også mens vi venter på større etableringer. Det er flere eksempler på at Vardø Kommune ikke har samarbeidet godt med ulike næringsaktører. Reiselivsaktører har i ulike tilfeller vært kritiske både til kommunen, til havneselskapet, og til kommunens boligselskap. Og jeg tror vi alle kan være enige om at det ikke er godt nok at vi enda ikke har fått etablert en bobiltømmestasjon. Alle disse eksemplene burde ha vært løst bedre.

Det samme opplever man innenfor fiskerisektoren. Aktører innenfor fiskeriservice føler seg ikke satset på, oversett, og av og til motarbeidet. Fiskerne har gitt uttrykk for at liggeforhold og havneforhold må bli bedre. Det er kjent at flere fiskere flytter fra kommunen på grunn av havneforhold. Vardø har en glimrende lokalisering for fiske, dette er for lite utnyttet. Det er mulig å rekruttere et betydelig antall nye fiskere og rederi, om vi legger bedre til rette for fiskeflåten. Flere fiskere betyr flere ansatte i bedriftene som behandler fisken. På alle disse områdene må vi bli mye flinkere.

De siste 20 årene har Vardø Kommune vært alt for lite opptatt av å legge til rette for nye arbeidsplasser i næringslivet. De fleste toneangivende politikere har ofte hatt bakgrunn fra offentlig sektor, og har hatt mye av sin kunnskap, kompetanse og interesse fra offentlig sektor. Næring og næringsutvikling har således, etter min mening, blitt ganske stemoderlig behandlet.

Miljøpartiet stiller til valg med en liste som har med stor erfaring fra næringslivet. Fiskere, folk fra reiselivsnæringen, folk fra andre næringer, men også folk fra offentlig sektor. Vi har folk med lang politisk erfaring, og nykommere med ny entusiasme.

Jeg kan derfor love at det kommer til å bli et større trykk på arbeidet med å utvikle næringslivet i Vardø og Kiberg om vi får oppslutning i valget 2019. Godt valg.

Ørjan Jensen

Vardø MDG

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser