Hvordan lever eldre hele livet i vår kommune?

1.januar 2019 ble eldrereformen «Leve hele livet» rullet ut i landets kommuner. «Leve hele livet» handler om det som er viktigst i livet; fellesskap, aktivitet, deltakelse, forebygging, god mat og riktig helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføre reformen er lagt på kommunene, men pårørende, frivillige og de eldre selv må også ta i et tak. Å planlegge for egen alderdom gjennom tilrettelegging av egen bolig, investering i venner og sosiale nettverk, samt å opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv, er en viktig del av reformen.

Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner. Det innebærer også at eldre skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger det. Reformen slik den foreligger skal gjennomføres uten økte tilskudd til kommunene. Kan vi da forvente å leve hele livet trygt og godt i vår kommune, nå og i fremtiden?

Pensjonistforbundet v/Vardø Pensjonistforening er klare på at skal vi lykkes i dette arbeidet må vi allerede ved reformens start involvere de eldre selv, frivillige og pårørende. Vi må sørge for at alle eldre får brukt ressursene sine og dekket behovene sine, uansett hvor de bor.

Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og en naturlig samarbeidspartner for kommunene og eldrerådene i dette arbeidet. Vi oppfordrer derfor lokalpolitikere og kommuneansatte til å ta kontakt med oss, slik at vi kan være en god samarbeidspartner når kommunen skal kartlegge behov og utfordringer og foreslå løsninger.

Pensjonistforbundet
Vardø pensjonistforening
Steinar Borch Jensen (Leder)

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser