Hvordan skal vi klare å skape bolyst i Vardø kommune, sett fra to studenters perspektiv

Hei Vardø! Den politiske debatten har til nå dreid seg om utvikling av havna, oppdrett og utvikling av sykehjemmet i kommunen. Vi ser derfor behovet for å dele våre tanker om utfordringer som befolkningen og kommunen må ta inn over seg, og som vi sammen må søke å løse så snart som overhodet mulig. Ellers er vi redd for at kommunen går en vanskelig fremtid i møte.

Byens ungdom

Ungdommene trenger en aktiv og spennende hverdag i kommunen.

Etter mange år hvor ungdommen vandret gatelangs har vi endelig klart å få på plass en ungdomsklubb i Kommunen. Dette er svært positivt. Det vi nå må sikre er at ungdomsklubben fortsetter å være åpen og at ungdommene har spennende aktiviteter der som gjør at de gleder seg til å gå dit.

Kommunen har også klart å stifte et ungdomsråd som skal tale ungdommenes sak i politiske møter som påvirker deres hverdag. Ungdomsrådet trenger å bli involvert så ofte som mulig slik at ungdommene ser at de faktisk har politisk gjennomslagskraft.

De fortjener å ha følelsen av at de er med på å påvirke sin egen hverdag i byen.

Klarer vi å involvere ungdommene så ofte som mulig, sikrer vi at dem kan se tilbake på en god og meningsfull oppvekst. Dette kan bidra til å øke lysten til å bli boende i kommunen eller flytte tilbake etter endt utdanning.

Det har i mange år vært jobbet med å få på plass en musikk-binge i Vardø, og i dag jobbes det fortsatt med å få den på plass. De som jobber med det gjør det på dugnad. Det er på tide at den kommer på plass, slik at vi kan fostre enda flere talentfulle musikere i byen. Vi er jo tross alt en av de bedre kommunene i fylket når det kommer til kulturliv.

I den sammenhengen mener vi at det godt kunne vært gitt en rabatt til elever og studenter under lokale arrangementer og festivaler, ettersom studenter og elever ikke har like god råd som de med fast jobb. De unge har tross alt minst like mye lyst til å delta, men opplever at det blir vanskelig å delta på arrangementer da det rett og slett blir for dyrt.

Generasjonsskiftet

Vi vet at vi i årene som kommer, står vi overfor et generasjonsskifte, og flere av kommunens ansatte kommer til å gå av med pensjon. I utgangspunktet bør ikke dette være et problem, da det er nok av byens egne ungdommer som utdanner seg utenbys og som i nær fremtid kan bidra med sine kunnskaper. Det er heller ikke mangel på spennende arbeidsoppgaver i kommunen ettersom vi i tiden fremover skal utvikle havna, satse på reise- og næringsliv, og trenger derfor noen som kan jobbe med dette. Altså er vi en posisjon hvor vi kan tilby jobb til våre egne ungdommer hvor de får muligheten til å modernisere sin egen hjemby. Hvis ikke det er en gunstig posisjon å være i, så vet ikke vi!

Likevel er det slik at dette generasjonsskiftet er det som burde bekymre oss mest. Det er nemlig ikke en selvfølge at disse studentene ønsker å flytte hjem etter endt utdanning. Det siste året har man dessverre vært vitne til at hjemvendte ungdommer har valgt å pakke kofferten å forlate øya vår.

Vi har dermed mistet verdifull kompetanse til andre kommuner i landet, noe som er svært uheldig. Dette er en negativ utvikling vi må snu med en gang. Vardø kommune skal være en attraktiv kommune å bosette seg i, og vi skal derfor ikke være fornøyd med å bare få besøk av våre egne ungdommer ved høytider og festivaler.

For å klare dette må vi først og fremst kunne konkurrere med andre kommuners lønnsbetingelser. Vi må også sikre et godt arbeidsmiljø og en stabil arbeidshverdag, og vi må dermed jobbe aktivt med å få et godt omdømme og et rykte om at Vardø kommune er en fantastisk arbeidsplass å være ansatt i.

Til slutt vil vi også minne om en viktig oppgave lokalpolitikerne må ta fatt i, nemlig å etablere flere lærlingplasser til elever som tar en yrkesfaglig utdanning. Dette er det stor mangel på i kommunen, noe som gjør at mange av byens ungdommer må flytte ut fra byen i veldig ung alder.

Vi må investere i ungdommene våre.

Takk for oppmerksomheten

Hilsen MDG-kandidatene,

Ane Jensen og Johannes Tariku Bredesen

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser