JA – HVA TRENGER VARDØ NÅ

Valgkampen er i gang, med innlegg som skal forklare partienes politikk på en overbevisende måte. Østhavet har 25. juli to slike innlegg. Mens jeg er enig i hva Christine Nilsen i Vardø Høyre peker på, så er det nødvendig å kommentere MDG Vardø sitt innlegg: Hva trenger Vardø nå? Og ja, vi trenger å skape flere arbeidsplasser i privat næringsliv.

Det er dog ingen grunn til å trekke tidligere politikere i tvil, og for 20 år siden var det en rekke svært toneangivende personer fra lokalt næringsliv, ledere, kjøpmenn, fiskere og andre som forsøkte så godt det lot seg gjøre ut fra de forutsetninger de til enhver tid hadde. De la til og med ned sine verv for å skape oppmerksomhet for sin situasjon. MDGs leder har jo også vært en del av dette politiske miljøet i de 20 år som omtales.

Hva har skjedd de siste 4 år etter at Vardø Arbeiderparti tok over? Jeg hadde i mitt første år som ordfører et godt besøkt møte med fiskerne våre. Hva kunne vi gjøre for hjemmeflåten og for å tiltrekke oss flere og større båter utenfra. Samtlige ønsker og krav som ble fremsatt er gjennomført eller under arbeid:

• Strømforholdene for fiskerne på flytebryggene er blitt i orden
• Nye flytebrygger er på plass i både Vardø havn og Svartnes havn
• Ny Indre molo i Vardø havn skal realiseres i høst – er på høring
• Ny kaifront i Kiberg skal realiseres i høst, og moloåpning mudres – er på høring
• Ny ytre molo er under planlegging av Kystverket og må inn på Nasjonal Transportplan
• Forslag til serviceanlegg for fiskerne ble lagt frem høsten 2018 av ordfører, med lokal investor i tillegg til mottak for kongekrabbe og planer om bearbeiding av hvitfisk.

Bystyret vedtok, etter forslag fra MDG å innhente en konsulentutredning. Konklusjonen her er i prinsippet et identisk med ordførerens forslag, dog med den forskjell at nå er det ikke er noen interessenter inne i bildet.

Både når det gjelder lokale reiselivsaktører, bobiloppstilling og tømming og havn har vi lyttet til næringslivet. Vi har støttet forsøk på etablering uten at det har lykkes. Politisk kan vi ikke kritiseres for at det ikke er på plass, og vi er like utålmodige som alle andre for å få det til.

Så er vi positive til alle som forsøker eller kan tenkes å forsøke å etablere næring i kommunen. At Knive Laks etablerer fabrikk i Vardø er noe vi har vært svært aktive med i.

Før leteboring i Barentshavet satset vi på å bygge en helikopteroppstillingsplass ved flyplassen for om mulig å få helikopterbase dersom det ble gjort funn. At vår satsing var riktig vises ved at søk- og redningstjenesten ble etablert på Svartnes. MDG Vardø var kritisk til at Varanger Logistikksenter med lokalt eierskap skulle få drive servicetjenester her, som de var til Vardø Barents Base og Vardiar Vardø.

Næringsutvikling er sikkert det mest debatterte enkeltområde i bystyret, og vi har tatt viktige beslutninger. Jeg mener derfor det er urimelig å påstå at vi politisk ikke er opptatte av å legge til rette for nye arbeidsplasser i næringslivet, både tidligere og i denne perioden. Så kan vi nok være enige om at vi trenger flere administrative ressurser til planlegging og tilrettelegging, til det trenger vi en mer distriktsvennlig økonomisk politikk enn dagens regjering har.

Vardø Arbeiderparti vil fortsatt bidra til utvikling av nye næringer og fremtidsrettede arbeidsplasser som er bærekraftig i et miljøperspektiv for all fremtid. Dette skal baseres på kunnskap og fakta om risiko.

Vi er og har vært sterke motstandere av sammenslåing av både Finnmark fylke med Troms, og av Vardø med andre kommuner. Godt valg.

Robert Jensen, ordførerkandidat
Vardø Arbeiderparti

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser