Østhavet er lokalavis for Vardø og Kiberg. Avisa er politisk uavhengig og Vardø kommune, med tettstedene Vardø og Kiberg, utgjør det primære dekningsområdet. Østhavet kommer ut hver torsdag, med 48 utgaver i året.

Redaksjonen
Postboks 103
9951 Vardø

Tlf.: 78 98 85 88
E-post: redaksjon@osthavet.as
Org.nummer: 975 963 500
Bankgiro: 4940.08.04884

Redaktør
Dan Tore Jørgensen
Mob.: 451 90 707
E-post: dantore@osthavet.as

Annonser
E-post: annonser@osthavet.as
Org.nummer: 975 963 500
Bankgiro: 4940.08.04884