Krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august

Krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august
Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto 27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan dette skal følges opp. Samferdselsministeren har konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen fra 1. august. – Vi trenger …
Logg på på for å lese hele artikkelen.
Er du ikke abonnent, kan du registrere nytt abonnement her!