Kronikk: Gi næringslivet i øst det næringslivet fortjener: Bygg 420 KV-strømlinja!

«Et godt eksempel er nettopp vindkraft. Det grønne skiftet er i full gang over hele verden, og markedene skriker etter bærekraftig energi. Nye krav vil følge av denne utviklinga, blant annet til elektrifisering av havner og elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, der vi venter store funn like utenfor Øst-Finnmark. Innen vindkraftproduksjon er forholdene optimale i Øst-Finnmark.»

Pålitelig strømforsyning er alfa og omega for alle moderne samfunn. Sentralnettet er nerven i den norske strømforsyninga, som skal forsyne hele landet med nødvendig strøm. Strømforsyninga skal være stabil og god nok til å sikre familier og næringslivet nødvendig strøm gjennom hele året. I Øst-Finnmark er kapasiteten i dag lav. For lav til at de som ønsker å utvikle næringslivet videre får det de trenger.

Statnett har som sitt samfunnsoppdrag å sikre strømforsyning og legge til rette for næringsutvikling – dette må også gjelde i nord. Det er så enkelt som at dersom ikke Statnett bygger ut sentralnettet i Øst-Finnmark til 420 KV er det til hinder for næringsutvikling i Øst-Finnmark. Dette er ikke verken dommedagsbeskrivelser eller påtatt negativitet. Det er realiteten og det er det tverrpolitisk enighet om i Finnmark: Sentralnettet må bygges ut for å ivareta dagens og framtidas behov.

La meg understreke: Dette er ikke et spørsmål om særbehandling for Finnmark. Tvert imot. Det handler om at Finnmark skal ha de samme mulighetene som resten av landet. Det skal ikke være slik at de som sørger for at det bor folk lengst øst i landet må finne seg i at mangel på strøm hindrer ny verdiskaping.

Skal Øst-Finnmark utvikles til fordel for både de som bor der og landet for øvrig, må vi ha tilstrekkelig og pålitelig strømforsyning både til dagens og morgendagens behov. Finnmark er rik på naturressurser. Her finnes store muligheter for tradisjonelle næringer som fiskeri, gruvedrift, vindkraft og olje og gass samt andre kraftkrevende næringer, som for eksempel datalagring. Kapasiteten i strømnettet mangler, og er allerede i dag til hinder for etableringer og utvikling i regionen. Det er realiteten.

Et godt eksempel er nettopp vindkraft. Det grønne skiftet er i full gang over hele verden, og markedene skriker etter bærekraftig energi. Nye krav vil følge av denne utviklinga, blant annet til elektrifisering av havner og elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, der vi venter store funn like utenfor Øst-Finnmark. Innen vindkraftproduksjon er forholdene optimale i Øst-Finnmark. Dessverre er det slik at denne store ressursen ikke er i nærheten av å nå sitt potensial. Nettopp grunnet manglende kapasitet i sentralnettet. Finnmark har et fullt oppnåelig mål om vindkraftproduksjon på 2000 MW innen 2030. Det er mye, men det forblir en drøm dersom et sentralnett som kan frakte denne klimavennlige energien ut til markedene i Europa aldri kommer. Det har ikke Norge og verden råd til.

Øst-Finnmark krever muligheten til å konkurrere på like vilkår som resten av landet når kampen om tiltrekke seg etableringer innen energikrevende industri står. Dette kan for eksempel være landbasert oppdrett, mineralnæringa og annen industri. Etableringer som gir verdiskapning, arbeidsplasser og positive ringvirkninger for regionen som helhet. Vi har naturgitte forutsetninger, nå trenger vi et sentralnett med kraft nok til å sette dette ut i livet.

Samarbeid med Russland er noe av det vi er best på i Finnmark. Det russiske markedet er enormt, og gir mange muligheter for vekst i vårt næringsliv. Vi har bedre forutsetninger enn alle andre regioner i Norge for å skape innovasjon og næringsutvikling gjennom vår nærhet og våre forbindelser og nettverk til Russland. Men uten stabil tilgang på strøm blir det for risikabelt for næringslivet å satse her.

Strømnettet i Øst-Finnmark er gammelt og har stort behov for vedlikehold. Når dette skal gjøres må sentralnettet samtidig utbedres med en 420 KV-linje. Statnett må snarest mulig søke konsesjon om dette. Utbygging av kraftlinjer er tidkrevende og tid er noe av det vi ikke har nok av. Statnett estimerer selv en tidshorisont på ti år.

Norge trenger Øst-Finnmark. Et Øst-Finnmark som utnytter sine ressurser. Øst-Finnmark er også et viktig geopolitisk område. Det er svært viktig at det bor folk her. Helst mange flere enn i dag. Men skal folk velge å leve sine liv i Øst-Finnmark, må de få muligheten til å skape. Da må vi ha grunnleggende infrastruktur på plass.

Næringslivet i Finnmark skal vite at et samlet fylkesting jobber hardt for å få utbygginga av sentralnettet. Vi skjønner fullt ut hvor viktig dette er.

Næringsliv og politikk handler om å satse på ideer man tror på. Politikernes rolle er å legge best mulig til rette for at de som våger å satse har gode muligheter til å lykkes. Klarer vi ikke dette vil færre satse, og investeringer og arbeidsplasser ende opp andre steder.

Norge trenger et næringsliv i Finnmark som utnytter de enorme ressursene fylket byr på best og riktigst mulig. Finnmarkingene kan derfor være sikker på at deres folkevalgte vil stå løpet ut i denne saken. Det skulle bare mangle.

Ragnhild Vassvik
Fylkesordfører i Finnmark

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser