Kryss inn kvinner og unge!

Valgkampen er godt i gang. Seks partier i Vardø har valgt sine listekandidater som skal representere et bredt spekter av befolkningen, både basert på kjønn, yrkesbakgrunn, alder og bosted. Selv om disse faktorene er vanlig praksis å ta hensyn til i nominasjonsprosessen, ser vi at ikke alle blir like godt representert i demokratiet når valget er et faktum.

Etter kommunevalget i 2015 var resultatet for Vardø at 4 av 19 representanter var kvinner, noe som utgjør 21 %. Dette var den klart laveste andelen i Finnmark.[1] Det nyvalgte bystyret hadde en gjennomsnittsalder på 46,21 år. Kun 3 av 19 faste representanter var under 35 år.

Representativitet er et anerkjent demokratisk prinsipp og viktig for politisk tillitsbygging. Den valgte forsamlingen som skal ta beslutninger på vegne av befolkningen bør gjenspeile befolkningen som har valgt den. I verste fall risikerer man at enkelte gruppers behov og interesser ikke blir løftet frem eller hørt når politiske beslutninger skal tas. Vi bør derfor bruke den muligheten vi har til å gi personstemmer og slengere for å sikre bedre representasjon og mangfold i bystyret de neste fire årene.

Jeg ønsker særlig å fremheve de unge. I høst stiller følgende kandidater under 35 år til valg i Vardø:

 • Nicklas Kofoed Malin, 29 år, 3. kandidat for Arbeiderpartiet
 • Kristina Mari Karlsen, 26 år, 8. kandidat for Arbeiderpartiet
 • Kjersti Irina Rosanoff Aronsen, 28 år, 10. kandidat for Arbeiderpartiet
 • Roy Arne Knudsen, 34 år, 13. kandidat for Arbeiderpartiet
 • Christi Rosland Andreassen, 32 år, 6. kandidat for Senterpartiet
 • Silje Natasha Bjørklund, 30 år, 11. kandidat for Senterpartiet
 • Johannes Tariku Bredesen, 22 år, 17. kandidat for MDG
 • Philip Trasti, 28 år, 19. kandidat for MDG
 • Ane Henie Jensen, 22 år, 20. kandidat for MDG
 • Alexander Skaga Bjørklund, 30 år, 6. kandidat for SV
 • Ørjan Soldat Fagermo, 30 år, 9. kandidat for SV
 • Maritha Lundberg Hansen, 31 år, 10. kandidat for SV
 • Lena Johnsen Wiggen, 34 år, 15. kandidat for SV
 • Simone Westad Skotnes, 20 år, 3. kandidat for Venstre  

Og meg – Christine Nilssen, 29 år, 1. kandidat for Høyre.

Jeg ønsker å komme med følgende oppfordring til alle velgere i Vardø: Kryss og sleng inn kvinner og unge den 9. september! Godt valg!

Christine Nilssen, 29 år, 1. kandidat for Høyre

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser