Nå nærmer det seg nådestøtet for Vardø Videregående skole

At det i løpet av inneværende år er av fylkesrådet fjernet 3,5 klasser betyr at skolen ikke kan overleve.

Når det nå ligger at til kutt i linjene VG1 RM og VG2 Kokk og servitør ønsker vi å trekke frem følgende:

  • Begge tilbudene er sammenslått med andre YF VG2 i fellesfagene
  • Begge tilbudene er i tett samarbeid og en del sammenslått med nasjonal sjømat linje under opplæringen
  • Begge tilbudene jobber tett i opplæringen med de 4-6 lærlingene innenfor sjømatproduksjon og Ferskvarehandel som er ved skolen fra høsten 2022.
  • Faglærere har kombinasjoner med undervisning nå som er effektivisert innenfor de ordinære tilbud og lærlinger
  • Det kommer nesten alltid flere søkere, dette er primærsøkere med førstevalg

Skolen vil klare å gjennomføre opplæringen innenfor 1 klasseressurs for dette skoleåret.

Hvis dette tilbudet nå flyttes fra skolen, rives mye av fundamentet bort fra skolens satsing på sjømat linjen også. Skolen har et stort godkjent anlegg, faglærere med bachelor, det vil derfor være helt feil å fjerne utdanningen, selv om det i år er få søkere.

Søkertallene i Finnmark innenfor RM er svært lave, og man må være fleksible med antallet. Nord-Varanger vil etter dette forslaget stå uten utdanningstilbud innenfor restaurant & matfag.

Prosjekt bevare små skoler (vedtak 27/22 fra Fylkesråd)

Skolen bevares ikke ved å fjerne RM klassene. Vi må tåle små kull/søknadstall i perioder uten nedleggelser.

Har man kommet i gang med prosjektet? Eller har man allerede gått bort fra sine egne vedtak og formål som sier at man skal gjennomføre et prosjekt med mål om å sikre stabile elevtall og at alle skole skal bestå?

Vi i Vardø Arbeiderparti ser med bekymring på disse kuttene, og er redd at når man fjerner enkelte linjer så vil resterende kollapse. Det tar mange år med tilpassing og oppbygging for å få en god videregående skole som Vardø har, dette forsvinner om man ikke opprettholder dagens tilbud og drift. Vi skulle ønske man fra fylkesrådets side var mer framtidsrettet og avventet resultater fra egne prosjekter før man foretok de nevnte linjekuttene.

Signaler tidligere fra både fylket og regjeringer er at man ønsker en desentralisert videregående utdanning og at skolestrukturen i Finnmark som ligge fast.
Har denne målsettingen forandret seg?

En annen ting som aldri nevnes er det sosiale rundt skolen, og hverdagen til borteboere. Alle undersøkelser viser at ved Vardø VGS føler alle seg godt ivaretatt. Med flinke ansatte og gode boforhold. Dette mener vi er momenter som også må bety noe. Trivsel og det sosiale er med på å gi et godt læringsutbytte og en god utdanning. Fra andre plasser i fylket erfarer man at bo-markedet for borteboende elever er krevende og kostbar. Vi ønsker ikke at familieøkonomien skal avgjøre om man får plass og bo, dette øker de sosiale forskjellene.

Vardø Arbeiderparti anmoder på det sterkeste om å opprettholde dagens linjer ved skolen vår. Dette vil gi tydelige signaler. Dette vil holde vårt samfunn sammen. Dette vil gi ungdom en god utdanning.

Av Vardø Arbeiderparti ved Nicklas Kofoed Malin og Monica Esbensen

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Når denne avisen leses, har Østhavet tatt ferie. Det har...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesrådet, som består av AP, SV og Senterpartiet, har nylig...
Vi har akkurat lagt bak oss en vinter med skyhøye...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...

Søk i artikler og gamle aviser