Om det å stå ham av

Avisa Østhavet siterer torsdag den 4. november 2021 virksomhetsleder i helse- og omsorg i Vardø kommune om ubesatt psykologstilling i kommunen. «Vi fortsetter jobben med å rekruttere psykolog i 2022. Det er ikke satt av midler til psykolog i budsjettet da denne ikke er tilsatt».

Utfra artikkelen i Østhavet går det også frem at det psykiske hos vardøværinger kan godt bli tatt vare på med lokalt utdannet personale i fagstillinger. Likevel har jeg en følelse av at dette faglige teamet og ikke minst politikere savner en psykologspesialist i teamet. Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Kirkenes gir veiledning kun to ganger i året går det fram av virksomhetslederens notat til kommunebudsjettet og politisk er psykologstilling i hver kommune lovpålagt.

Men, hvis det kommer en søker eller flere på kommunepsykologstillingen så vil jeg advare de som har ansvar for å tilsette å se blindt på CVn til søkeren fordi det er lett å tenke på at ved besatt stilling akkurat med ham/henne er mye av problemer løst i lokalsamfunnet. Se også på alderen av søkeren, en ung søker er nesten alltid selv uten livserfaring og vil garantert stille krav for kurs og mulighet for kontakt med   brei faglig instans som UNN. Han/hun nekter å arbeide i faglig vakuum, selv om han/hun er oppvokst i landsdelen og kjenner/burde kjenne kulturen der.  Hvis ikke hans/hennes krav for påbygging av faget er fritt så pakker han straks kofferten og reiser. Er det snakk om mangel på fagpersoner og dermed en av årsakene for avfolkningen?

Hvordan kan en psykolog hjelpe til? Psykologtjenesten er også som mye annet preget av trender i metoder for å hjelpe. Men det minste en kan forvente av er at han/hun forsøker å forandre vaner i tenkningen og handlingen hos en håpefull bruker, i det hele tatt for å få orden på kaoset under topplokket. Psykologens ønske om å få synlige eller usynlige forandringer hos brukeren med behandlingsforløpets resultater kan forsterkes av ønskene til brukerens familie og samfunnets behov for å pålegge behandling. Det siste er aktuell stoff i media dog som ubalansert å forsøke politikere for å se nærmere på mulighetene på tvang. Men det bør også diskuteres hvor langt behandlingen kan gå for å bryte ned motviljen og viljestyrken hos brukeren som har destruktive tanker enten om seg selv eller samfunnet ellers. De fleste av medikamenter for psyken har dessverre akkurat disse egenskapene, de bryter ned forbrukeren og passiviserer ham både psykisk og fysisk og dermed er alt annet forgjeves.

Hindringene mot å stå ham av er mange hvor lengre nord en har sitt bosted og virke i. Geografisk beliggenhet hjelpes ved å tenke på at «vi vet hvor vi bor», små samfunn hvor «alle kjenner alle», men det siste er kanskje bare en myte når alt kommer til alt. Hva med de introverte som elsker å ikke ha så mye med andre å gjøre, som elsker å være alene hjemme og bare kose seg. Hva med de med annen etnisitet som kommer fra en annen kultur, har annet morsmål. Hva med de fysisk bevegelseshemmede og andre som har framkommelighetsproblemer på vinterstid og ellers og kan ikke få påfylling av energi ved å være sammen og oppleve saker sammen med flokken. Det er en kort vei at det oppstår fremmedfrykt og annen alvorlig grunnløs mistanke hos majoriteten. De som skiller seg en smule ut fra majoriteten er dessverre lett bytte for nabosnakk, stigmatisering og grunnløs diagnostisering.

Følelsene for bekymring, redsel, angst og frykt er sammensatte og forflytter seg nærmere med psykososiale utfordringer i livet. Etter politisk enighet har velferdsstaten satt blant annet på å dempe psykisk og materiell grunn til disse følelser. Forhindre et fall til den mørke kjelleren.

Behovet for alternative måter for å knytte seg og søke til felleskapet vil da øke i denne gruppen.  I Vardø er det tilrettelagte plasser for dette etter å bedømme omtale i lokal media. Bare for å nevne hellige steder som kirken, kapellet, Minnestedet og meditasjonsstedet på Skagen og naturen i sin helhet. Ellers finnes det lørdagskafeer, ungdomsklubb, nesten-bibliotek, museer og turlag. Og ikke glemme «elektrohjørnet» og pub. Og når alt dette feiler så finnes det alltid sport og Facebook for de som kan.

Hva betyr lavterskeltilbud innen psykisk helsevern i en kommune. Mye av det har jeg allerede nevnt som å unne seg tid til å tenke, meditere, mimre og reflektere ved egenhjelp ved hjelp av ressursene i en selv og i kommunens felleskap.

Trenger Vardø kommune en psykolog for å hjelpe folket til å stå ham av. Det får politikerne og de eksisterende lokale fagfolkene til å ta seg av fordi det er spørs om økonomi og annen politikk som personalpolitikk. Og glemmes ikke at behovet sitter hos innbyggernes trivsel.

Av Maarit Mantila Hanssen

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

I dags- og ukepressen kommer det frem at folk er...
Ap, Sp og SV har nå blitt enig om statsbudsjettet...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Det kan være langt mellom ord og handling i politikken....
Østhavet redegjør 04.11. d.å. fra Vardø kommunes virksomhetsleder for helse-...
For første gang i moderne tid har nordnorsk næringsliv fått...

Søk i artikler og gamle aviser