Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 3. mars.

Ordføreroppdatering denne uken. Møtevirksomhet og gode nyheter; Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen legges til Vardø.

Vintermøte Statsforvalteren og Kommunenes Sentralforbund. Mesteparten av denne uken har stort sett alle ordførere, rådmenn, og mange andre fra kommunene i Troms og Finnmark vært samlet i Tromsø for Vintermøte og strategikonferanse. Tema har vært mange. Ungdomsarbeid, om å skape tilhørighet, og klare å få ungdommen hjem. Vi har drøftet lønnsoppgjøret og hvordan dette blir framover. Bosetting av flyktninger, muligheter og utfordringer. Rekrutteringsutfordringer og -mulige løsninger i nord, det er stor mangel på arbeidskraft til veldig mange stillinger i nord, og veldig liten arbeidsledighet. Dette er et fenomen som forventes å vedvare fremover. Vi drøftet muligheter til å løse disse utfordringene. I tillegg til å skape jobber, så må man også skape gode samfunn å bo i og komme til. Vi har drøftet nye muligheter til å utvikle bedre tjenester ved hjelp av ny teknologi. Vi drøftet kommunestruktur og fremtidige oppgaver og funksjonsfordeling mellom kommuner. Og vi har drøftet de store demografiske utfordringer som svært mange kommuner opplever. I tillegg var totalforsvarsarbeid på programmet, matvaresikkerhet og beredskap på agendaen. Mange meget viktige og interessante tema, og et meget viktig grunnlag for videre arbeid i kommunene.

Dette var også siste gang i denne kommunevalgperioden at denne gjengen med ordførere var samlet, noen søker gjenvalg, og noen takker av. Veldig flott også å møte gode kollegaer og gode samarbeidspartnere en siste gang i embeds medfør.

Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen. Den store positive nyheten for Vardø denne uken er imidlertid offentliggjøringen av at Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen legges til Kontoret for Voldsoffererstatning i Vardø. Kontoret styrkes med 5 årsverk.

Tilsynsrådet spiller en viktig rolle i å kontrollere forhold i kriminalomsorgen. «Vi trenger et sterkt tilsynsråd med gode rammer, som kan føre en grundig kontroll med forholdene for dem som er berøvet sin frihet og andre som gjennomfører straff. Det er betydelige svakheter ved dagens ordning, og derfor foreslår vi nå flere viktige endringer», sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). «Tilsynsrådet har store og viktige arbeidsoppgaver foran seg. Vardø har allerede etablerte fagmiljøer som holder høy kvalitet ved Kontoret for voldsoffererstatning. Det var derfor naturlig for regjeringen å bygge videre på kompetansen i Vardø med en samlokalisering der», sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Beslutningen betyr en betydelig styrking av miljøet rundt Kontoret for Voldsoffererstatning. Beslutningen tilfører nye oppgaver, sikrer kontoret og skaper trygghet og ro for de ansatte, som nå får visshet om at Regjeringen satser videre i Vardø. Dette er en veldig positiv beslutning, som vi er meget glade for. Vi sender en stor takk til Justis- og beredskapsdepartement og Justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet for denne gode og riktige beslutningen. 

En spesielt stor takk sendes også til vårt lokale Senterpartilag, med Birger Knudsen i spissen, som har stått på for å få tilført nye oppgaver til Kontoret for Voldsoffererstatning.

Det er ikke bare Vardø kommune som arbeider for å få tilført nye statlige oppgaver, og det er stor konkurranse om etableringer. Vi har sammen med flere andre arbeidet hardt over flere år for å få tilført nye oppgaver til Kontoret for Voldsoffererstatning. Vi har hatt flere møter med Justis- og Beredskapsministeren. Vi har hatt direkte møter og teamsmøter med flere av statssekretærene i departementet. Vi har hatt møter med departementsråden i departementet, i tillegg til kontakt med stortingsmedlemmer i Justiskomiteen. Vi har sendt ganske mange brev og mail, og sikkert risikert å bli oppfattet som noen gnagsår. Det viser seg imidlertid at det lønner seg å henge på, å mase, og bruke det man har av nettverk.

Vi har hatt suksess i samarbeidet med både forrige Regjering og denne Regjeringen. Konstruktiv dialog med mange gode argumenter og fokus på gode løsninger har båret gode frukter i denne perioden. I denne perioden skal vi være ganske stolte av å ha bidratt til å ha fått tilbake redningsskøyta, vi har bidratt i arbeidet med å styrke Analyseenheten med stillinger og til etableringen av et internasjonalt senter for fartøysporing i Vardø, som helt sikkert vil utvides over tid. Vi har bidratt i arbeidet med å få nye oppgaver til Kontoret for Voldsoffererstatning. Vi har fått ytre molo inn på NTP. Vi har fått prosjektmidler til arbeidet med å utvikle sjømatnæringen. I tillegg er det gledelig at politiattestkontoret er blitt styrket, og at Forsvaret/etteretningstjenesten har utvidet i Vardø de siste par årene. Og vi arbeider fortsatt med andre forslag vi har sendt inn om ytterligere styrking av offentlige etater i Vardø. Og vi skal fortsette å henge på.

Vinterferie. Fra i dag tar mange Vinterferie i Vardø. Jeg har også planlagt noen dager fri, og håper at været viser seg fra sin beste side.

Ha en fin helg og en flott neste uke alle sammen.

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Tenk deg, når du kjørende sørfra fra Kvænangen mot Langfjordbotn,...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Myndighetene foreslår et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø. Dessverre...
Jeg er overrasket over prosessen, tidspunktet og høringsfristen på noe...
Noe av det artigste jeg leser i lokalavisene våre er...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...

Søk i artikler og gamle aviser