Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 17. mars.

Ordføreroppdatering.

Knut Bye Kolonial, 70 års-jubileum. Vardøs aller viktigste forretning de siste 70 årene, Knut Bye Kolonial, feiret denne uken 70-årsjubileum. Dagen ble behørig feiret med varmmat, kaffe og kaker, god stemning, og mange gode tilbud. Vi gratulerer så mye med dagen og ønsker lykke til med de neste 70 årene.

Barnehageplasser. Det ligger an til en gledelig vekst i antall barnehagebarn. Dagens tilbud er tilpasset antall barn i kommunen, og med tilflytting og flere barn lokalt, ligger det an til at vi trenger flere plasser. Vi arbeider derfor med å finne gode løsninger, få på plass flere plasser og arbeider også med vurderinger rundt å åpne ny avdeling, og evt. rekruttering av ansatte. Arbeidet ses i sammenheng med barnehageopptak og løpende søknader om plass. Viktig sak å prioritere.

Hornøya. Statsforvalteren har fått noen midler til Hornøya, og det skal iverksettes tiltak i 2023 rundt minkbekjempelse, utbedringer toalett og fugletitterskjul, tilrettelegging sti og fjerning av stein. Vi håper opplevelsen til besøkende etter dette blir enda bedre. Mye av arbeidet skjer i samarbeid med Vardø Havn KF. Trafikken til Hornøya og årets sesong har startet, og sesongen tegner å bli god. På denne tiden av året er det litt værforbehold, men turer går stort sett hver dag.

Kiberg Kittiwake hotel. Det er allerede full fart på fuglehotellet i Kiberg. Mange har allerede flyttet inn og startet møbleringen av leilighetene. Veldig flott å se at prosjektet allerede nå ser ut til å lykkes.

Flypriser. Øst-Finnmarkrådet har sammen med mange andre aktører arbeidet med å få ned flyprisene i nord. Onsdag kom regjeringen med en gledelig nyhet om at prisene skal ned fra neste år, maksprisen halveres på FOT-rutene, og tilbudet skal bedres. Gode nyheter og et steg i riktig retning. Langsiktig og målbevisst arbeid fra kommunene gir resultater.

Bua Vardø. Kulturpiloten/Frivilligsentralen har åpnet sin utlånsordning på nett for fritids- og turutstyr, bua.no. Ordningen er gratis. Her er det masse nytt utstyr for vinter og sommer. Man går inn på nettsiden, lager en bruker, signerer låneerklæring, så er man i gang. Nettsiden har også oversikt over tilgengelig utstyr. Åpningstider for utlån er 12-14 og stedet er i kjelleren på Rådhuset. Det er tilgjengelig utstyr for privatpersoner, lag og foreninger. Veldig bra opplegg.

Finnmark Friluftsråd. Vi har hatt representantskapsmøte i Finnmark Friluftsråd. Saker var årsrapport 2023, arbeidsprogram 2023, handlingsprogram, regnskap og budsjett, og valg. Høy aktivitet i friluftsrådet, og mange gode tiltak for 2023 og fremover.

Webinar Forvaltningsloven. Jeg har vært på seminar om forvaltningsloven. Tema var veiledning og veiledningsplikt, saksbehandling, vedtak og begrunnelse, klage og omgjøring av vedtak. Veldig nyttig seminar.

Formannskapsmøte. Vi har hatt møte i FSK. Saker var økonomirapport, Varanger Regionalpark, skjenkebevillinger, valg 23, og flere andre saker.

Vardø og Kiberg er små steder, men det skjer noe flere ganger i uken, hver uke. Nylig har vi hatt:

Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars. Vi feiret 8. mars på hotellet med gode foredrag, innlegg og appeller. Det er viktig å fortsette å ha fokus på utfordringer rundt likestilling, og fortsatt legge til rette for og jobbe for å skape et arbeidsliv, helse og et miljø som i større grad legger til rette for kvinner. Jeg er derfor glad for at vi fortsatt markerer kvinnedagen, det er fortsatt mange forhold som vi må rette opp i.

Utvik Senior. Jeg var på et fantastisk bra teaterstykke om forliset til Utvik Senior. Meget bra forestilling om et forlis, om familier og lokalsamfunn, og en kyst som ikke fikk de korrekte svarene på forliset over flere tiår. Hvordan dette kunne skje er fortsatt et ubesvart spørsmål.

Crossing Over. I helgen som var har det vært en minifestival i Vardø, Crossing over, med foredrag fra Vardø museum, med tema trolldomsprosesser, besøk på monumentet for trolldomsforfulgte, filmvisning, det var arrangement med musikk og joik i kapellet, sosialt samvær og mye spennende.

Kvenfolkets dag, 16. mars. Vi har sammen med Varanger museum feiret kvenfolkets dag. Museet feiret med kaffe og kake, og et veldig interessant foredrag av den meget dyktige historikeren Einar Niemi, om «Kvenene og Kvenfolkets dag. Et historisk perspektiv». Kvenfolkets dag er en viktig dag for oss alle. Mange familier i Vardø og Kiberg har finsk bakgrunn, og innvandringen fra Finland er en viktig del av Vardø og Kibergs historie. Jeg synes derfor det er viktig å formidle kunnskap om emnet. Museet hadde i anledning arrangementet også en liten museumsbutikk åpen. Veldig flott arrangement. Museet skal leie gammelskolen fremover, og feiringen var det første arrangementet på gammelskolen i museets regi. Veldig flott lokale til slike arrangement, og forhåpentligvis utstillinger fremover.

Yukigassen. I helga er det årets store vinterhappening, med den fantastiske Yukigassen. Yukigassen har i år igjen klart å spikre sammen et flott program. Yukigassen har allerede startet med Golden glove. Det er som vanlig laget en fantastisk scene og snøskulpturer. Helga fortsetter med kamper og god stemning. Det skal kåres yukikonge og -dronning. Og det skal selvsagt deles ut priser til vinnere og supportere. Vi stiller som vanlig lag og jeg gleder meg til helgen. Ta turen du også.

Ha en fin yukihelg og en flott neste uke alle sammen.

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Tenk deg, når du kjørende sørfra fra Kvænangen mot Langfjordbotn,...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Myndighetene foreslår et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø. Dessverre...
Jeg er overrasket over prosessen, tidspunktet og høringsfristen på noe...
Noe av det artigste jeg leser i lokalavisene våre er...
Erna Solberg kommenterte en meningsmåling 2. mars med at resultatet...

Søk i artikler og gamle aviser