Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 24. mars.

Ordføreroppdatering denne uken.

Yukigassen. Først gratulerer og tusen takk til Yukigassen og alle frivillige som igjen laget en fantastisk helg for deltakere og tilskuere. Et knirkefritt arrangement på alle måter. Fantastisk også å se så mange tilreisende kose seg på arenaene og rundt om i byen hele helga. Yukigassen er virkelig et positivt arrangement for kommunen. Gratulerer spesielt til Top Gun som vinnere, til medaljevinnere og til alle lag som er med å deltar, til supportere og til Yukikonge og -dronning. Vi sees til neste år.

Det kommer stadig nye fiskefartøy til kommunen. Noen starter i næringen, og andre etablerte fiskere kjøper større eller nyere fartøy. Bare siden nyttår har vel rundt 10 nye fartøy ankommet Vardø og Kiberg. En meget gledelig utvikling, som ser ut til å fortsette. Fremover vil vi presentere noen av de som satser.

Chris Andre (Abra) Abrahamsen. Har investert i større båt, «Abrason», og kvote. Abra er allerede en rutinert fisker, og familien har driftet mange båter i mange år. Abrason er rigget for line og garn, og skal også rigges for krabbefiske. Det er veldig gledelig at det satses, det setter vi stor pris på. Vi gratulerer Abra og ønsker lykke til videre.

Leif Magnus Wold. Leif Magnus har anskaffet fiskefartøyet «Aleksandra». Leif Magnus kommer også fra en familie med stolte fiskeritradisjoner. Leif Magnus har i sin ungdom vært med på fiske i familierederiet, autoline og trålfiske etter reker og lodde, så han har god erfaring å ta med seg. Etter mange år i forskjellige yrker har han nå investert i eget fartøy. Aleksandra er rigget for line, garn og krabbefiske. Vi setter stor pris på satsingen og ønsker Leif Magnus lykke til videre.

Blue Justice/Fiskeridepartementet. Blue justice er et norsk initiativ for å bistå utviklingsland med å bekjempe kriminalitet i fiskerisektoren. Nærings- og Fiskeridepartementet har denne uken bekreftet ovenfor kommunen at de er i en prosess, der departementet ser nærmere på hvordan arbeidet i Den internasjonale fartøysporingsenheten Blue Justice i Vardø kan styrkes ytterligere. Vi har store forhåpninger til dette arbeidet. Det er et stort behov for styrking av enheten, og vi håper at avdelingen i Vardø blir tilført større ressurser så raskt som mulig. 

Nordområdene. Russland og Kina styrker sine ambisjoner og sin tilstedeværelse i nordområdene, og styrker sitt samarbeid om økt aktivitet og økt trafikk gjennom den nordlige sjørute. Etter alt å dømme blir dette en varig og betydningsfull inntreden av Kina i nordområdene. Stormaktsrivaliseringen i nord øker. Norge må styrke sine interesser og ambisjoner i nord for å svare på denne utviklingen. Vi har skrevet brev til ulike departement, der vi foreslår flere ulike tiltak lokalisert til Vardø, som umiddelbart vil styrke norsk suverenitetshevdelse og norsk aktivitet i nord.

Kommandant på Vardøhus Festning. Jeg har hatt møte med den nye kommandanten på Vardøhus Festning. En meget engasjert kommandant, som har fått et veldig positivt inntrykk av innbyggere og organisasjoner. Kommandanten har allerede møtt mange, og er i full gang med arbeidet. Tema for møtet var felles prosjekter og arbeid. Spesielt drøftet vi de viktige dagene i mai; Frigjørings- og Veterandagen 8. mai, og nasjonaldagen 17.mai. Viktig å være tidlig ute med forberedelsene, det offisielle programmet, prosedyrer og kjøreplan. Jeg har stor tro på at den nye kommandanten vil gjøre en flott jobb for festningen, for kommunen og for innbyggerne.

Markedsføring av tiltakssonen. Øst-Finnmarkrådet fikk denne uka 1,2 millioner kroner fra fylkesrådet for å jobbe med markedsføring av tiltakssonen. Virkemidlene i tiltakssonen er for dårlig kjent, og etter at vi i siste statsbudsjett fikk gjennomslag for nye og forsterka tiltak med ytterligere nedskriving av studielån og gratis barnehage, ønsker vi nå å drive en mer målretta kampanje med omdømmebygging og markedsføring av regionen. Demografiutviklinga bare kan snus med tilflytting. Vi må derfor arbeide systematisk med å få folk nordover og også holde bedre kontakt med egen ungdom som har flytta ut.

Nominasjonsmøte MDG. Vi har hatt nominasjonsmøte i Vardø MDG. 17 listekandidater, hvorav 6 kvinner. En god liste med dyktige og engasjerte folk, noen rutinerte og noen nykommere. Vi går til valg på å arbeide for våre hjertesaker og bidra positivt i vårt lokalsamfunn. Mer om listen når den er endelig levert inn.

Ytre molo. Neste uke inviterer Kystverket aktører i Vardø havn til møte for en kvalitativ risikoanalyse for innseiling Vardø med ny ytre molo. Kystverket ønsker dialog med brukere og kaieiere i Vardøhavna, og vil gjerne ha innspill og argumenter til risikoanalysen. Viktig møte i arbeidet med å få oppstart av ytre molo så raskt som mulig.

Jeg ønsker alle sammen en flott helg og en fin neste uke.

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...
«Kan du høre den?» Katta ser på meg med store...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...

Søk i artikler og gamle aviser