Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 5. mai.

Her er ukens oppdatering fra Ordførerkontoret.

Skagenjentan. Jeg var med å hyllet Skagenjentan, ungdomsbedrift på Vardø videregående skole. Skagenjentan har deltatt mot 12.500 andre elever, og 2000 ungdomsbedrifter fra andre skoler. Resultatet: Dobbelt norgesmester! En fantastisk prestasjon, og vel verdt en hyllest. Skagenjentan gjør hele Vardø stolt, og gjør lærere, veiledere og hele skolen stolt. Skagenjentan viser at skolen og elevene er minst like gode, om ikke bedre, enn andre skoler i Norge. Skagenjentan inspirerer og motiverer medelever og ansatte, og hele lokalsamfunnet. Tusen, tusen takk for fantastisk innsats.

Så må man også ta med at det faktisk er synd at politisk ledelse i vår kjære fylkeskommune ikke vet å verdsette det som skjer på Vardø videregående skole, og ta vare på et skoletilbud som leverer resultater i Norgestoppen. Ka skal man si?

Ellers har uken bestått av møter:

TNP. Utvalget for teknisk, næring og plan har hatt møte vedr tildeling fra fond. Det ble gitt tilskudd til 5 nye fiskefartøy til kommunen, det ble gitt tilskudd til flere næringsutviklingsprosjekter, det ble gitt tilskudd til renovering av flere kaianlegg, og det ble gitt tilskudd til byfornyelsesprosjekter. Dessverre var det også et par søknader som ikke nådde opp denne gangen.

Norsk kjernekraft. Vi har hatt møte med Norsk Kjernekraft AS. Vi har gått igjennom status i regionen, lokale forhold og veien videre. NK kommer opp til Vardø i begynnelsen av juni, da planlegger vi møter med lokale aktører og politikere mv. Møtet i Vardø er startskudd for en forstudie for Vardø, hvor man ser på muligheter for energiproduksjon i Vardø. Spennende prosjekt.

Reiselivsforum. Vi har hatt møte i RF. I møtet ble det orientert om status Hornøya, vedlikeholdsprosjekter Hornøya etter fuglesesongen, anbudsprosess og plan havnetorget, status Vardøhus Festning og de ulike prosjektene som de arbeider med, samt status turistinfo. 

Varanger Regional park. Arbeidet er i gang og vil bli formalisert i nær framtid. Vi håper VRP skal være med å utvikle reiselivet i regionen på en god måte.

Guidesentral. I tillegg ble det orientert om oppstart fra sommeren av en guidesentral med lokale guider i regi av Festningens Venner/Turistinfoen som vil bidra til flere opplevelsesprodukter i Vardø og Kiberg denne sommeren. Her må bedrifter som ønsker å koble seg opp mot guidesentralen melde seg på for å utvikle tilbudet, både i Kiberg, Vardø og Hamningberg.

Info-plan. Reiselivsnæringen skal gå i gang med å lage en info-plan for kommunen. Jeg håper dette blir en bra sak som kan utvikle næringen ytterligere.

Opplevelsesprodukter. Det var flott å høre om at flere selskap allerede er i gang med salg av nye reiselivsprodukter som blant annet turistfiske.

Maritimt forum. Vi har hatt møte i MF, med befaring av Vestre molokrok og Indre havn. I møtet ble det orientert om status havneprosjekter; havnetorg, parkeringsplasser indre molo, Vestre molokrok, Svartnes, Post 60-søknader svar i løpet av mai. I tillegg fikk vi status fra bedriftene, og vi drøftet vi havne- og fiskerirelaterte saker som opprydding i havn, markedsføringsprosjekt av Vardø og Kiberg som gode steder å fiske fra, lagerbygg i havnene, samt flere andre saker. Veldig bra møte, god debatt og gode innspill.

Offentlig forum. Det ble orientert om status fra de ulike virksomhetene. Det arbeides godt rundt om i de ulike etatene. Vi drøftet ulike muligheter og utfordringer som er felles for de fleste. Gledelig også å høre at flere av enhetene har utvidet med flere ansatte, og at der kan ligge an til ytterligere utvidelser litt fram i tid. Vi drøftet også ønske og behov for felles seminar, der tema som angår de fleste passer inn. Vi satser på å få til slike fellesseminar fra høsten av.

Flyktninger. Boliger, språkpraksis og arbeidspraksis. I møter med de ulike forumene har vi drøftet behov for flere utleieboliger på lokalmarkedet, både til ansatte i offentlige etater og i næringslivet. Videre drøftet vi behovet for å få på plass flere språkpraksisplasser ute i samfunnet, samt flere arbeidspraksisplasser. Slike ordninger er viktig for de som har kommet til oss, og det vil være et positivt bidrag til bedriftene, for kommunen og for samfunnet. Meget god gjennomgang og gode møter med alle 3 forumene, og vi håper så mange bedrifter som mulig melder sin interesse.

Evaluering kommunedirektør. Vi har hatt evalueringsmøte med kommunedirektøren. Oppfølging av politiske vedtak er god, informasjonsarbeidet bedres, sykefraværet har godt noe ned, tjenestetilbudet er godt og de økonomiske resultatene er gode. Det er fortsatt ting som kan bli bedre, og vi har gått igjennom forhold som skal arbeides med videre fremover. Fint med en årlig gjennomgang og fokus på utviklingsarbeid.

Førstkommende mandag er en stor dag:

Frigjørings- og veterandagen, 8. mai. Vi feirer Frigjørings- og veterandagen med arrangement i Vardø ved minnesmerket for krigens ofre ved kirka kl. 10, og ved Partisanbautaene i Kiberg kl. 1330, med påfølgende sesongåpning av Partisanmuseet kl. 1400. Og selvsagt 21 skudd salutt fra Vardøhus Festning klokken 12.

Fotballkamp i Russevika. Mandag kl. 19:00 blåser dommeren i gang årets første hjemmekamp på Russevika stadion. Dette er første offisielle fotballkamp i Russevika siden 2017! Det er spesielt, og det må feires. Aldersbestemt fotball blomstrer i Vardø, og det er ei ny tid på Russevika stadion. Unge lovende fotballspillerne i Vardø har lenge drømt om å få spille en ekte fotballkamp ute på kunstgressmatta, med tilskuere som jubler for godt spill, og nå skjer det. Kom å støtt laget, kjøp en vaffel, og vær med å lag stemning. Yr melder oppholdsvær, så dette blir gøy. Heia Vardø IL.

Da gjenstår det bare å ønske alle sammen ei fin helg og ei flott neste uke.

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...
«Kan du høre den?» Katta ser på meg med store...
I vedtaksmøtet 2.5.23 besluttet Fylkesrådet å fjerne det nye tilbudet...

Søk i artikler og gamle aviser