Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 12. mai.

Ordføreroppdatering denne uken.

8. mai. Vi hadde en flott markering av Frigjørings- og veterandagen 8. mai i begynnelsen av uka, med besøk fra Statsforvalteren og Ordføreren i Vadsø, Heimevernet og veteraner. Gode og stemningsfulle seremonier og flotte taler ved minnesmerket for krigens ofre ved kirka, saluttering ved Vardøhus Festning, og ved partisanbautaene ved Partisanmuseet i Kiberg. Fin og viktig dag.

Fotball i Russevika. Sist mandag var det 2067 dager siden siste offisielle fotballkamp i Russevika, høsten 2017. Nå er det full rulle i aldersbestemt fotball i Vardø igjen, hvor rundt 70 % av ungene spiller fotball, helt utrolig flott. All ære til trenere, foreldre og ledere i Vardø IL som har fått dette til. Jeg fikk den store glede av å holde en liten åpningstale, og æren av å sparke i gang kampen mellom Vardø IL G13 og Norild G13, foran flere hundre entusiastiske tilskuere. Vardø kom best i gang og gikk opp i ledelsen. Antageligvis har Norildguttene en liten fordel av å ha en større kunstgresshall å spille i gjennom vinteren, og de tok litt over etter hvert, og 5 sekunder før slutt scoret de vinnermålet. Veldig ergerlig. Men guttene fra Vardø skal være stolte over kampen, og snart kommer seirene trillende. Veldig fin dag i Russevika.

Ren og pen kommune. Det er flott å se at arbeidet med opprydding på branntomtene er i gang, både i Birger Dahlsgt og i Nordre Langgt. Også flott å se at veiene kostes og ryddes. I Kiberg har man allerede gjennomført flere ryddeaksjoner i år, (Kiberg er alltid raskt ute med stor dugnadsånd), og i Vardø er man i full gang med å planlegge fellesaktiviteter med rydding. Det er også tilrettelagt for deponering av hageavfall mv. Også flott å se at arbeid med renovering Brannstasjon går videre og at Strandtorget er i full gang med sine utvidelser. Kommunen arbeider med å få endelige tillatelser til et par rivingsprosjekter, men det skal ikke være lett. Jeg håper at alle byggeiere svinger seg rundt og bruker dagene fremover til å shine rundt sine eiendommer.

Styringsgruppemøte Varanger Utvikling. Vi har hatt møte i Varanger Utvikling i Vadsø. Vi hadde gjennomgang av flere løpende prosjekter; samfunnsutvikling, markedsføring og omdømme, ungdomssatsing, tiltakssone, sjømatnæring, reiseliv med flere. Styringsgruppen gikk også igjennom forslag til nye prosjekter og tiltak høsten 2023. Viktig og godt arbeid som gjøres i styringsgruppen bestående av de 5 kommunene på Varangerhalvøya.

Varanger Regional Park. Det har vært valg av styre til Varanger Regional Park, som skal arbeide med regional reiselivsutvikling på Varangerhalvøya. Undertegnede er valgt til styreleder. Jeg har bedt prosjektansatt om å forberede oppstart av hovedprosjekt Varanger Regional Park, med planlegging av første styremøte hvor vi skal drøfte organisasjonsform, økonomi og budsjett, aktiviteter, og arbeidet videre i regionalparken.

Reiselivsaktører. Jeg har hatt møter med flere reiselivsaktører om sommerens planer, og om investeringsplaner videre. Det spirer og gror i reiselivet og jeg har tro på en god sommersesong for reiselivsnæringen. 

Kontrollutvalg. Jeg har hatt møte med Kontrollutvalget og redegjort for hvordan budsjettprosessen foregår for politisk sektor.

Statsforvalteren. Jeg har hatt møte med Statsforvalteren, men forberedelser av kommunebildet som Statsforvalteren skal presentere for Formannskapet i slutten av mai.

Landsmøte MDG. Nå er jeg allerede til stede på Landsmøtet til Miljøpartiet de Grønne. Her blir det diskusjoner om prinsipp-program, EU-debatt, vedtektsendringer og generaldebatt med viktige politikkområder. Jeg vil selvsagt understreke betydningen av en mer offensiv distrikts- og fiskeripolitikk fra talerstol og i alle andre sammenhenger. I tillegg skal jeg holde foredrag på folkevalgtopplæringen som finner sted etter landsmøtet. I tillegg har flere journalister fra riksmedia bedt om intervjuer, så det blir en hektisk helg for min del altså.

Ha en strålende helg og en fin neste uke alle sammen.

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...
«Kan du høre den?» Katta ser på meg med store...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
I vedtaksmøtet 2.5.23 besluttet Fylkesrådet å fjerne det nye tilbudet...

Søk i artikler og gamle aviser