Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 2. juni.

Ordføreroppdatering denne uken. Her kommer en ganske kort oppdatering, uken har flydd av gårde med pinse og en tur på sykehuset og med planer og forberedelser til de siste møtene før politikken tar sommerferie, men her kommer litt av det som har skjedd denne uken.

Norsk kjernekraft. Vi har hatt møte med Norsk Kjernekraft AS. Det var lagt opp til et godt program med møte med Formannskap og flere interesserte. Dessverre ble flyet med Norsk Kjernekraft kansellert slik at de fysiske møtene ble avlyst. Men vi fikk koblet opp Teamsmøte, og NK orienterte om planer og fremtidsutsikter. Videre fikk vi en god dialog med NK og politikere, Varanger kraft AS og Knive Laks AS. På tross av de uheldige omstendighetene ble det et positivt møte, der vi ble enige om å ta prosjektet videre. Norsk Kjernekraft skal lage et utkast til utredningsprogram, og i den forbindelse skal NK komme opp og avholde nye møter med flere viktige parter i et slikt prosjekt. Så prosjektarbeidet er i gang, og jeg tror det blir positive ringvirkninger og interesse for prosjektet, uavhengig av hva som blir slutten på historien. Det blir spennende å se fortsettelsen.

Statens Vegvesen. Vi har hatt møte med Statens Vegvesen om Vardøtunellen. SV har utredet ulike alternativer; oppgradering, ny tunell, og brualternativer. Slik saken står nå ligger det an til en oppgradering av dagens tunell. Her er det planlagt utskifting av alt teknisk utstyr og teknisk anlegg, kledning osv. I tillegg vurderes havarinisjer og stopplommer. Det er i gang utarbeidelse av tiltaksplan med sikte på å få ut kontraktsgrunnlag i 2024, og forventet oppstart andre halvdel 2025. Ved arbeid vil det logistikkmessige bli løst ved nattestengning og ledebilkjøring. Det må man få bra til.

Kystverket til Vardø. Kystverket kommer til Vardø neste uke i forbindelse med sitt arbeid med samfunnsøkonomiske analyser og andre utredninger for Ytre molo som er inne på NTP. Kystverket arbeider også med utredning av behovet for mudring av våre havner, og skal ha dialog med mange aktører i den forbindelse. Vi har hatt møte internt for å forberede våre innspill til Kystverket og legge fram grunnlagsmateriale. 

FOT-ruter. Vi har sendt inn høringsbrev på det nye anbudet for FOT-ruter gjeldende fra 2024. I utgangspunktet ligger Vardø inne i anbudet med samme spesifikasjoner som i dag, men vi har bedt om at tilbudet styrkes for Vardøs vedkommende, spesielt med tanke på transport til og fra sykehus.

Forsvaret. Forsvaret har et arrangement i neste uke med offisiell åpning av det siste Globus-prosjektet. Vi har blitt briefet om arrangementet. Flott at prosjektet nå er ferdigstilt og man går over i en driftsfase. Vi ønsker lykke til med arrangementet.

Utstilling Varangerhalvøya nasjonalpark. Utstillingen ved informasjonspunkt Kiberg, (Kiberg skole), er åpnet for sesongen og er åpen ut september. Her finner du brosjyrer om nasjonalparken. Her er også en liten temautstilling om Hans Kristian Eriksen, pådriver for etableringen av vår nasjonalpark og Ånderdalen nasjonalpark på Senja.

Brannstasjon/uteseksjonen, renovering. De utvendige renoveringsarbeidene er i sluttfasen. Bygget er oppgradert utvendig med nye vinduer, garasjeporter, ny kledning og isolasjon. Kommunen har gjennomført et kostnadseffektivt oppgraderingsprosjekt. Planlegging av innvendige oppgraderinger er i gang, og blir neste steg i prosjektet. Veldig bra så langt.

Jeg ønsker alle sammen en flott helg og en fin neste uke.

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...
«Kan du høre den?» Katta ser på meg med store...

Søk i artikler og gamle aviser