Ordførerens hjørne

Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 8. oktober.

Ukesoppdatering fra Ordførerkontoret. Havneutvikling i kommunen.

Det blir ikke en vanlig ukesrapport denne gangen. Jeg skriver istedenfor noen ord om havneutvikling i Vardø, Svartnes og Kiberg:

Vardø og Kiberg som samfunn er bygget rundt havna. All aktivitet og bebyggelse er rundt havna, og havna er hjertet i samfunnene. En havn må ha aktivitet, for uten aktivitet forfaller bygg og anlegg i havna. Det er derfor en av de viktigste oppgavene å skape aktivitet i havnene.

Det har vært kjent i Vardøsamfunnet at havna i Vardø har vært for dårlig i nærmere 100 år. Da byen lå bombet og brent etter 2. verdenskrig, hadde man en folkeavstemming i Vardø på grunn av dårlig havn, der man vedtok å flytte byen til fastlandet. Slik gikk det imidlertid ikke.

I de påfølgende årene har det blitt gjort lite for å gjøre Vardøhavna til en bedre havn. Tvert imot er havna blitt enda mer urolig som følge av industribygging ut i havna, og gjenauring. Lokale fiskere og fremmedfiskere krever gode arbeidsforhold og gode liggeforhold. De vil ha hvile når de er i land, og de vil at båten ligger trygt. Sammen med annen utvikling i fiskeriene har dette ført til nedgang i aktivitet i havna og i fiskeindustrien. Aktiviteten i og rundt havna har gått ned, og med det har også aktiviteten i hovedgata gått ned.  

Vardø og Kiberg har de korteste avstandene til fiskefeltene. Det er fisk å fangste hele året. Med fremtidig økte CO2 avgifter for fiskeflåten, vil fiske med tradisjonell motor, hybridsjarker og elmotor vil ha det mest kostnadseffektive fisket fra Vardø. Det betyr at dersom vi kan tilby gode havner, gode liggeforhold, og et godt servicetilbud, så vil fiskerne foretrekke Vardø og Kiberg i fremtiden. All fiskeriutvikling starter med en god havn.

Vår oppgave er derfor å gjennomføre en havneutvikling i Vardø, Svartnes og Kiberg som skal få til:

Legge forholdene til rette for lokale fiskere og fremmedfiskere. Tilrettelegging for ulike typer sjømatnæring. Skape en byutvikling og byfornyelse som innbyggerne trives i og er stolte av. Legge til rette for en ny utvikling i reiselivet. Økt aktivitet i fiskeriene vil legge forholdene til rette for en ny utvikling i handelsstand og servicenæring.

Vardø har 3 havner med ulike sterke sider. Vardøhavna er ofte foretrukket havn for lokale fiskere og for fremmedfiskere. Disse vil ha båten i nærheten og et lokalsamfunn rundt båten. Svartneshavna har større dybder og stort sett roligere forhold, og er foretrukket av større fartøy, og også andre fartøy i sesong. Kibergshavna er på de fleste værtyper den roligste havna i Vardø. Havna foretrekkes av lokale fiskere og også av flere fremmedfiskere med små fartøy.

I de siste to årene har vi vedtatt en havneplan for alle havnene, som vi har fulgt. Vi har gjennomført mange investeringsprosjekter i havnene, og i den nye Havneplanen som er under utarbeidelse, vil det ligge mange nye prosjekter for havneutvikling i Vardø, Svartnes og Kiberg. Vi ser allerede at det er mange aktører som ser på aktiviteten som skjer i havnene i Vardø, og som vurderer Vardø. Noen har allerede etablert seg, og det viser at det arbeidet vi gjør nå, drar investorer og industriaktører til havnene.

Vardøhavna har hatt de største utfordringene, både mtp rolighet, men også med tanke på stort forfall. Vardø-havna har også et stort potensial for flere lokale fiskere og fremmedfiskere. Det har derfor vært viktig å få gjennomført flere tiltak i Vardø-havna. Samtidig har vi også gjort mange tiltak i Kiberg-havna, og i Svartnes-havna. Vi ser også at tilrettelegging for kystflåten i Vardø og Kiberg samtidig gagner industrien på Svartnes og gir økte leveranser også til bedriftene på Svartnes. Mange av de fiskerne som i dag har sin hjemmehavn i Vardø og Kiberg, leverer fisk på Svartnes. Det er derfor ingen tvil om at en satsing i Vardø og Kiberg vil øke det totale antall landinger for alle bedriftene i kommunen.

Jeg mener på bakgrunn av våre satsinger at det er en naturlig ambisjon når alle de fremtidige havnetiltakene er gjennomført, at Vardø bør ha opp imot 150-200 kystfiskefartøy. Sammen med fremmedbåter, vil dette skape grunnlag for nye arbeidsplasser innenfor videreforedling, og arbeidsplasser i handel-, merkantile-, yrkesfag- og servicenæring. I tillegg kommer andre etableringer innen marin og maritim sektor.

I det videre arbeidet er det viktig å fortsette å holde fokus. Vi må gjøre jobben ferdig. Når resterende prosjekter er gjennomført, så vil havnene bidra til glede, arbeid, inntekter og innbyggere for Vardø- og Kibergsamfunnet i de de neste 50-årene. Slik jeg ser det, er dette eneste veien fremover.