Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 29. oktober.

Uken startet med høstmøte med kommunene og Statsforvalteren i Tromsø. Mange gode og nyttige innlegg og foredrag, og nyttige kontakter ble etablert. Denne uken har jeg også fått invitert den nye Forsvarsministeren til Vardø, og jeg har også invitert den nye Justis- og beredskapsministeren til Vardø. Begge departementene har ansvaret for stor aktivitet i Vardø, og vi har gode forslag på blokka. Programmet til de nye ministrene er selvfølgelig tett i månedene fremover, men vi håper at de har anledning til en visitt i løpet av vinter eller våren. Arbeidet med oppfølging av beslutningstakere for en ny ytre molo er også foretatt.

I går var det bystyremøte med hovedsaker Budsjett 2022 og Havneplan 2022-2030:

Budsjett 2022. I tillegg til det budsjettforslaget som jeg orienterte om for 14 dager siden, hvor kommunens viderefører sitt tjenestetilbud fra 2021-nivå, og viderefører satsingen på oppgradering og levetidsforlengelse av kommunens bygg og anlegg, gjorde Bystyret blant annet følgende tilleggsvedtak:

Kommunale avgifter går ned med 1%, og gjør det enda rimeligere å bo i Vardø kommune.

Barnehagesatsene beholdes på 2020-nivå, og er fortsatt blant landets rimeligste.

Vardøhus Museumsforening gis et tilskudd på 50.000, hvor Bystyret ber foreningen om å fortrinnsvis prioritere Partisanmuseet i bruken av midlene.

Stor frakk. Kommunen setter av ekstra midler til sanering av bygg, og søker samtidig staten om midler i et 4-årig pilotprosjekt for sanering og vedlikehold, i tråd med Distriktsdemografiutvalgets innstilling. 

Oppgradering sykehjem. Det ble satt av 1 million ekstra til oppgradering og hjelpemidler på Vardø Sykehjem.

Kommunen skal ta initiativ til et «Statens Hus» i Vardø, et senter hvor det kan etableres desentraliserte statlige arbeidsplasser, i tråd med Regjeringens ambisjoner.

Felleskaps-gravlund. Kommunen skal utrede etablering av en fellesskaps-gravlund.

Frivilligsentralen. Det ble satt av midler til ferdigstillelse av lokaler i underetasjen på Rådhuset til frivilligsentralen.

Kulturskolen. Bystyret vedtok å utvide antall stillinger på kulturskolen til 2 hele stillinger fra skoleåret 2022/2023.

For øvrig ble det vedtatt mange gode forslag om å se på muligheten for å gi enda bedre tilbud innen flere områder på helse og sosial, teknisk og næring, og skole og oppvekstområdet med videre, som kommer tilbake til Bystyret på et senere tidspunkt. Om du er interessert i detaljer, se protokoll på kommunens hjemmeside.

Vardø Havn KF. Bystyret behandlet også Havneplan og budsjett og økonomiplan for Vardø Havn KF. Det ble vedtatt en havneplan med en ambisiøs og fortsatt satsing på viktige investeringer i kommunens 3 havner.

I et Bystyremøte drøfter vi viktige saker for Vardø- og Kibergsamfunnet. Bystyret i Vardø er veldig proaktiv og det er tverrpolitisk enighet om behovet for satsing på infrastruktur for næringslivet. Ofte dreier diskusjonen seg om hva man skal gjøre først og sist, og det kan ofte gis inntrykk av at uenigheten er større enn den i realiteten er.

Jeg ønsker alle sammen en riktig god helg, og en flott neste uke.

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

I dags- og ukepressen kommer det frem at folk er...
Ap, Sp og SV har nå blitt enig om statsbudsjettet...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Det kan være langt mellom ord og handling i politikken....
Østhavet redegjør 04.11. d.å. fra Vardø kommunes virksomhetsleder for helse-...
For første gang i moderne tid har nordnorsk næringsliv fått...

Søk i artikler og gamle aviser