Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 5. november.

Mange positive ting å berette om denne uken. Det er flotte etableringer, initiativ og aktiviteter over hele spekteret:

Nye arbeidsplasser. Bedret servicetilbud til fiskeflåten. Byutvikling og renovering av gamle bygg i sentrum. Trivselstiltak. Kommunale tilbud og tjenester. Opplevelser.

Norse Marin AS. Vi har hatt et meget positivt møte med ledelsen i Norse Marin, med Karl Magnus Pettersen i spissen. Norse Marin har bestemt å flytte mye av sin aktivitet til Vardø/Svartnes. Norse Marin driver med selfangst fra egne båter, og med produksjon av selkjøtt og selolje. I fremtiden vil det i hovedsak dreie seg om marine oljer, og i mindre grad kjøtt. På Svartnes vil de i første omgang leie lokaler, samtidig vil de på lengre sikt se på etablering av eget bygg.

Norse Marin gjør en meget spennende etablering som gir arbeidsplasser innenfor yrkesfag, men som også vil gi arbeidsplasser med kompetanse innen biokjemi og høyere fiskerifaglig utdanning. Etableringen gir muligheter for utvidelse av det lokale servicetilbudet innen mekaniske tjenester og de ulike yrkesfagene. Samtidig styrker etableringen det maritime og industrielle miljøet i Vardø, noe som gir muligheter for enda flere synergier og mulige nyetableringer. Etableringen vil også kunne bety en styrking av Sjømatlinja ved Vardø Videregående Skole. Så dette er en veldig positiv etablering. Vi ønsker selskapet velkommen, og lykke til videre.

Svartnes havn. Kommunen gjennomfører mange prosjekter i Svartneshavna.  Vi arbeider nå med å ferdigstille industriområdet på søndre sjete, (nedenfor tunnelen). Arbeidet med etablering av lager, verksted og redskapsbygg er startet opp på søndre sjete. I 2022 kommer det vann og avløp til søndre sjete. I 2022 investerer vi i landstrøm til fartøyene som benytter kaiene på Svartnes. Kommunen skal kjøpe området innerst i Svartnes havna fra FEFO. Ny kai 50 meter sør for industrikai er satt opp i havneplanen. I tillegg er det satt av midler til utredning og søknader for mudring og utdyping av Svartnes havna. Til slutt har vi også satt av midler til utredning av behov for utvidelse industriområde nordover på Svartnes. 

Vi ser at alle våre investeringer og omfattende arbeide skaper stor oppmerksomhet, og stor goodwill fra industriaktører og myndigheter. Tilretteleggingen for fiskeflåten og servicetilbud i våre 3 havner styrker industrisatsingen i alle havnene. Vår satsing gir allerede resultater.

Sentrum Brygge. Stian Elverum og Jan Vidar Hansen har overtatt pakkhuset etter Industrisveis; Kanstad Bye-pakkhuset. Pakkhuset er bygget rundt år 1900, og her har det vært butikk, sjå, lager, verksted og tørrfisklager. Bygget er en utrolig viktig del av Vardøs kulturhistorie. Det er utrolig flott å se ny aktivitet i bygget, at bygget tømmes og ryddes, og at renovering og istandsettelse allerede er i full gang. Firmaet har allerede etablert kontakt med Fylkeskommunen som myndighet innenfor kulturvern, og det er meget bra. Bygget er veldig stort, og over 4 etasjer, så håpet og planen er å få i gang et flerårig renoveringsprosjekt, slik at bygget i løpet av 2-3 år er satt i god stand, og blir en pryd og en stolthet for hele kommunen.

Bygget skal etter planen inneholde egnebuer, egnesentral, fellesarealer/verkstedarealer for bedrifter, lager- og redskapsrom, og etter hvert butikkareal. Oppover i etasjene er det også mange spennende prosjekter på gang.

Arctic Landscape Hotels (ALH). I morgen kommer det en stor reportasje i Finansavisen om planene til ALH i Vardø. ALH jobber for å få inn investorer til prosjektet i Vardø. Konseptet til ALH er spennende fordi de retter seg inn mot nye markedssegmenter som vil komplementere og styrke eksisterende reiselivsbedrifter i Vardø. Omsetning en plass skaper økt omsetning en annen plass, og dette prosjektet vil øke tilbudet av aktiviteter og opplevelser. Det blir spennende å se om ALH kan lykkes.

Dyrk Varanger. Dugnadsgjengen i Dyrk Varanger har fått inn vindu på nordveggen, og bygget gjøres klar for vinteren. Vel blåst sesong for dette fantastiske gjenget. 

ØFAS. Det har vært generalforsamling i ØFAS AS. På budsjettet for 2022 ble vedtatt utvidelse av stasjonen i Vardø. Dette vil gi et bedre tilbud, kortere tid for folk i kø, og mer gjenvinning og resirkulering. Veldig bra. Vårt forslag på fjorårets generalforsamling om å utrede utvidelse i Vardø, og få det inn i budsjett 2022 er tatt til følge. Det nytter å være aktiv og løsningsorienter, (og av og til møteplager.

Maritimt Forum. Vi har hatt et veldig godt møte i Maritimt Forum. Vi hadde besøk fra Båtsfjord Næringshage, som orienterte om sin virksomhet, og vi skal se nærmere på om vi kan gjøre flere ting sammen fremover. For øvrig orienterte Havnestyrets leder om Vardø Havn KFs havneplan og foretakets omfattende planer for kommunens 3 havner. 

Arkitekthøyskolen i Oslo/Vardø Hockey. AHO og Vardø Hockey har et godt samarbeid. Det har blant annet resultert i bygging av en fantastisk flott gapahuk, som etter hvert skal plasseres på islekanlegget i Moloholla. Kanongodt jobbet!! Vardø kommune har også inngått avtale med AHO om meget spennende samarbeidsprosjekter fremover. Vi gleder oss. 

Fiskerkvinnen. Taibola. Skulpturen «Lady from the North», er laget av Taibola. Den ble laget i forbindelse med årets Pomorfestival, men på grunn av coronaen kom den ikke i tide til kommunen. Skulpturen skal plasseres i Kiberg, og etter planen nedenfor grillhytta til Bygdelaget. Tusen takk til Frivilligsentralen og Gry for å ha fått enda en flott skulptur til Vardø og Kiberg.

Kommunebarometer. Som jeg har nevnt tidligere har Vardø steget mange plasser på kommunebarometeret, og jeg legger med en flott artikkel fra Kommunal Rapport om saken. Tusen takk til alle de dyktige og dedikerte ansatte i Vardø kommune som har fått dette til.

Ytre molo. Ytre molo er selvsagt også fulgt opp denne uke mot Transportkomiteen og viktige politikere i ulike parti. Jeg har også vært i kontakt med Statens vegvesen/nasjonale turistveier om den ytre moloen. Selv om tilrettelegging på den ytre moloen foreløpig ikke er på Nasjonale Turistveiers planer, synes de at dette er et meget spennende prosjekt, som man kanskje kan gjøre noe med i fremtiden.

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

I dags- og ukepressen kommer det frem at folk er...
Ap, Sp og SV har nå blitt enig om statsbudsjettet...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Det kan være langt mellom ord og handling i politikken....
Østhavet redegjør 04.11. d.å. fra Vardø kommunes virksomhetsleder for helse-...
For første gang i moderne tid har nordnorsk næringsliv fått...

Søk i artikler og gamle aviser