Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 26. november.

Covid-19/Corona. Smitten har blomstret opp igjen i samfunnet, og spesielt i Nord-Norge. I Vardø kommune er det nå 1 smittet med Covid 19. Vi har dermed klart å hindre at den smitten som har vært, har fått utviklet seg. Vi anbefaler fortsatt alle til å vaksinere seg. Vi har god tilgang på vaksiner og god kapasitet til å sette disse. Husk at vaksinerte smittes sjeldnere og smitter sjeldnere videre, legges sjeldnere inn på sykehus og har lavere risiko for alvorlig sykdom og død som følge av Covid-19, enn uvaksinerte. Det er høy smitte i vår region (Troms og Finnmark), og det er viktig å huske på at pandemien ikke er over og nasjonale smittevernråd må følges.

Analyseenheten. Jeg har vært i møte med Kystverkets og Fiskeridirektoratets felles analyseenhet. Jeg sendt brev til Fiskeri- og havministeren med noen gode forslag til utvidelser av virksomheten, og jeg har fornyet invitasjonen til ministeren om å besøke Vardø, Kiberg og Analyseenheten. 

Distriktskvote. Regjeringen har i sin Hurdalsplattform slått fast at det er sentralt å ivareta de distriktspolitiske målsettingene i fiskerilovgivningen om arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Videre at det er et mål for regjeringen å øke bearbeidingen av sjømat i Norge, og at samfunnskontrakten mellom hav og land skal styrkes. Det slås fast at fisken også i fremtiden tilhører fellesskapet. Som følge av at Regjeringserklæringen har de samme målsettingene som det Distriktskvoteforslaget vi lanserte til den forrige Regjeringen, så har jeg sendt nytt brev til Fiskeridepartementet hvor jeg foreslår en Distriktskvoteordning til Vardø kommune.

Arctic Catch. Jeg har vært på bedriftsbesøk på Arctic Catch på Svartnes. Vi drøftet årets sesong, status, flere spennende planer for neste år og videre, og vi gikk gjennom kommunens planer for Svartnes, som selskapet var veldig fornøyde med. Veldig flott også å se at fiskefartøyet Andøyfisk i år kommer til å passere mer en 1000 tonn levert fiskekvantum til Arctic Catch AS. Fantastisk og godt jobbet!!

Smart Fisk. Mandag var jeg på mellomtrinnet på skolen, og var dommer i Smart Fisk. Smart Fisk er en liten konkurranse der grupper i klassene mellom 5.-7. trinn skulle konkurrere om å lage en ny og innovativ rett av fisk. Utgangspunktet for konkurransen er ønsket om at vi alle sammen skal spise mer fisk, men også det litt merkelige faktum at barn og unge i Oslo, spiser mer fisk enn barn og unge i Finnmark. Dette kan vi ikke fortsette med!! Veldig artig å være dommer, hvor vi ble presentert en rekke innovative og spennende nye fiskeretter. Klassene ble etterpå invitert ned på Videregående etter jul, for å lage de ulike rettene som de hadde laget til Smart Fisk. Spennende. Jeg håper å få være med på det.

Matkasse/Frivilligsentralen. Vardø frivilligsentral har fått noen midler fra Sparebanken Nord-Norge/Samfunnsløftet og skal også i år gjennomføre en alternativ julefeiring. Pengene skal gå til matkasser som skal gis til de som trenger det. Vardø Frivilligsentral tar gjerne mot tips til hva kassene bør inneholde, hvem som bør få, og hvordan de skal nå disse. Matkassene kommer i tillegg til alternativ jul som for 4. året på rad skal holde julefeiring i Vardø.

Styreseminar ASVO. Jeg har i dag deltatt på Styreseminar hos Asvo Vardø AS. Utrolig mange dyktige og engasjerte ansatte og deltakere, og en dyktig og proff daglig ledelse og styre. Temaer for styreseminaret var: Attføring og omdømmebygging. Strategi og handlingsplan. Årsplan. Meget interessante og lærerike temaer.

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

Det er en ny vår for det seriøse arbeidslivet. Arbeiderpartiet...
Løfter om gull og grønne skoger fra Sp er blitt...
Åtte år der fellesskapet har tatt regninga for ideologiske privatiseringsreformer...
Det var med forferdelse Norges Kystfiskarlag mottok meldingen om at...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
I mai 2018 ble det holdt en folkeavstemning i Finnmark...

Søk i artikler og gamle aviser