Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 10. desember.

Vardø videregående skole. Formannskapsmøter. Fylkeskommunen har kommet med urovekkende kuttforslag vedr. Vardø videregående skole, og andre videregående skoler i Finnmark. Det er foreslått store kutt i Finnmark, samtidig som Troms skal skjermes, og i tillegg er det foreslått store investeringer i Troms, samtidig som det er investeringsstopp i Finnmark. Dette er uakseptabelt. Vardø formannskap har vedtatt en enstemmig og kraftig uttalelse som er sendt fylkeskommunen, alle fylkestingsmedlemmer og fylkesrådet. Partiene i Vardø jobber nå opp mot sine parti på fylkestinget for å få stanset det foreliggende forslaget.

Formannskapet vedtok også at dersom fylkeskommunen mot formodning går videre med sine kuttforslag, så skal kommunen umiddelbart starte arbeid med å etablere egen videregående skole i Vardø. Saken går videre til Bystyret på torsdag.

Øvrige aktiviteter i det siste:

Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har skrevet nytt brev til Justis- og Beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, hvor vi igjen har bedt om styrket beredskap i Vardø i forhold til radaranlegget på Vårberget.

Havforskningsinstituttet. Vi har kontaktet Havforskningsinstituttet og bedt om at de øker sin forskningsinnsats i Varangerfjorden, og bedt de om å vurdere etablering i Vardø, gjerne i samarbeid med den videregående skolen.

KSAT. Vi har kontaktet KSAT, og bedt de vurdere etablering i Vardø, sett opp i mot det store miljøet som finnes i Vardø med radar, satellitt, og kommunikasjonskompetanse.

Varanger Regionalpark. Vi har hatt møter mellom kommunene i Varanger, hvor vi arbeider for å se på mulighetene for en reetablering av et regionalt samarbeid innenfor kultur og reiseliv i regionen. Prosjektet løper videre utover neste år, med mulig reetablering i løpet av neste år.

Innovasjon Norge. Jeg har hatt samtaler med IN, vedrørende det vi arbeider med i Vardø, og sterkere samarbeid mellom IN og Vardø kommune og næringslivet her. 

Ytre molo. Statsbudsjettet. I budsjettenigheten mellom Regjeringen og SV ble det satt av midler til farled og havn i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark. Vi har på denne bakgrunn tatt kontakt både med Fiskeridepartementet, med næringskomiteen, transportkomiteen og Finnmarksbenken på Stortinget, med mål om at disse midlene skal gå til oppstart av ytre molo i Vardø. De lokale partiene i Vardø jobber opp mot sine kontakter for å forsøke å få dette til. 

Omorganisering av kulturfeltet i Vardø kommune. Formannskapet vedtok å flytte kulturfeltet fra hovedutvalg for TNPK til hovedutvalg GOB. Tjeneste- og brukermessig henger kulturfeltet tettere sammen med GOB enn TNPK. Innenfor kulturfeltet så finner man kulturkonsulent, ungdomsråd, ungdomsklubb, basseng, badevakter og Vardøhallen inkludert renholdere. Ved å se dette i sammenheng med GOB, så vil man kunne få synergier mellom basseng/idrettshall og skole, mellom kulturkonsulent og kulturskolen, og mellom ungdomsklubb og skole, samt mellom skole og kulturfeltet. Formannskapet håper totalt sett at tjenestetilbudet vil bli bedre og mer tilknyttet innenfor enhetene. Virkningsdato for vedtaket er 1.januar 2021. Saken sendes videre til Bystyret som tar stilling til dette førstkommende torsdag.

Varanger Kraft eierstrategier. I eiermøte i Varanger Kraft er det vedtatt at Varanger Kraft skal ha en større utviklerrolle i samfunnet, for å muliggjøre et potensial innenfor vindkraft, og kraftkrevende industri og tjenesteproduksjon. Vi har igjen påpekt at Varanger Kraft må styrke sin tilstedeværelse i Vardø, i tråd med kommunens formuleringer i vår eierstrategi for selskapet.

Fiskeridirektøren. Vi har sendt brev og gratulert den nye fiskeridirektøren, Frank Bakke Jensen, med oppstart i viktig jobb. Vi har overlevert en rekke gode forslag for å styrke Fiskeridirektoratets aktiviteter i Vardø, og vi har tro på et godt samarbeid med den nye fiskeridirektøren.

Varanger = Utvikling. Rapporten som kommunene i Nord-Varanger har fått utarbeidet er nå ferdigstilt. Den beskriver en alvorlig situasjon for kommunene fremover i tid, men den beskriver også en rekke gode tiltak som vil kunne snu utviklingen i positiv retning. Rapporten vil bli et godt verktøy for videre arbeid mot myndigheter og beslutningsorganer.

ØFAS. Anbud for utbyggingen av avfallsstasjonen på Svartnes er nå klargjort. Øfas forventer byggestart rundt juni 22. Vi ser fram til enklere og mer kundevennlige forhold på den nye stasjonen som kommer.

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

Det er en ny vår for det seriøse arbeidslivet. Arbeiderpartiet...
Løfter om gull og grønne skoger fra Sp er blitt...
Åtte år der fellesskapet har tatt regninga for ideologiske privatiseringsreformer...
Det var med forferdelse Norges Kystfiskarlag mottok meldingen om at...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
I mai 2018 ble det holdt en folkeavstemning i Finnmark...

Søk i artikler og gamle aviser