Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 17. desember.

Ordføreroppdatering fra kontoret, Vardø videregående skole og årlig fakkeltog.

Denne uken har det vært sedvanlige politiske møter, blant annet Bystyre. Mesteparten av uken har gått med til å arbeide for å stanse kutt i den videregående skolen, og i denne ukens ordførerpost vil jeg benytte til å skrive noen ord om den videregående skolen.

Hvert år i mange år i adventstiden, har vi gått i fakkeltog for tilbud og linjer ved den videregående skolen. At de mest dramatiske kuttforslag noensinne, skulle komme når vi har fått et fylke og en Regjering, bestående av det vi trodde var distriktsvennlige parti, kommer som en stor overraskelse på de fleste.

I fylkestinget i går brukte AP/SP/SV sin flertallsmakt til å vedta budsjettkutt for skole, mens de andre partiene på fylket stemte imot, eller hadde mindre kuttforslag. Det er av sine egne man skal ha det.

I skrivende stund er det ikke avklart på hvilke skoler/linjer kuttene skal tas. Det er fylkesrådet som skal vedta disse, men siden det er personer i fylkesrådet har vært pådrivere for å rasere Vardø videregående skole, så tyder alt på at linjer på Vardø videregående skole er svært utsatt.

Det går altså mot beslutninger som, dersom vi ikke setter in tiltak, vil kunne få svært negative konsekvenser for Vardø kommune.

Kommunens oppgave er nå å sørge for at eventuelle negative konsekvenser blir så små som mulig. Kommunen har derfor allerede vedtatt å starte arbeidet med å etablere egen videregående skole, dersom de presenterte kuttforslag gjennomføres. Vi skal fortsatt ha tilbud både innenfor studiespesialisering og yrkesfag i Vardø. Vi skal fortsatt gi tilbud til våre ungdommer om å ta den videregående skole i Vardø, uten å reise bort i 16-17-årsalderen. Vi skal også i fremtiden ha et godt tilbud om videregående utdanning, slik at vi kan få tilbake våre ungdommer som lærere, hjelpepleiere, leger og i andre viktige stillinger for kommunen.

Det er mange eksempler på at kommuner uten egen fylkeskommunal videregående skole, har klart seg betydelig bedre folketallsmessig, enn Vardø kommune. Det er derfor foreløpig ikke grunn til å male fanden på veggen.

En oppstått krise gir også muligheter. La derfor denne uvettige fylkeskommunale beslutningen være til motivasjon for oss for å skape et enda bedre utdanningstilbud og utvikling i Vardø. Avhengig av hva fylkesrådet, som skal iverksette kuttforslagene lander på, så er siktemålet nå og opprettholde studieretningen allmennfag, og dersom det gjøres kutt i yrkesfag, så ønsker vi på sikt å utvide den nasjonale sjømatlinjen med linjer og fag innenfor havbruk og fiske og fangst, og maritime fag, som vi også vet at det er stor interesse for og søkning til disse linjene. Vi ønsker å bygge videre på tradisjonene fra Fagskolen, og utdanne regionens ungdommer innenfor fremtidens marine og maritime næringer, både på sjø og land. Vi tror dette vil gagne både kommunen og regionen.

Kommunens viktigste oppgave er fortsatt å gi gode tilbud til de som bor i kommunen. Det gjør vi, og det skal vi fortsette med, også innenfor utdanning. Vardø har meget gode resultater innenfor grunnskoleutdanning, langt over både fylkes- og landsgjennomsnitt. Den videregående skolen produserer også meget gode resultater. Slik skal det fortsette å være, i Vardø.

Vi må gjøre jobben selv, som vi alltid har måttet gjøre. Å ha for stor tro på hjelp utenfra, har vist seg lite fruktbart. Vi må selv ta tak i de mulighetene som finnes lokalt, og de er mange. Det skjer svært mange positive ting i Vardø innenfor næringsutvikling. Dette skal vi arbeide videre med, og det gjør meg, på tross av skolesaken, optimistisk for framtiden på Vardø og Kibergs vegne.

Til slutt vil jeg legge til en stor bekymring.

Prosessen med kutt i fylkeskommunens skolebudsjetter har vært gjennomført ekstremt dårlig. Det har vært en hermetisk lukket prosess, uten drøftinger med berørte faggrupper, studenter, tillitsvalgte, ansatte, skoler og kommuner. Saksfremlegg og drøftingsutkast er svært mangelfulle og inneholder mange direkte feil. Ansvarlige personer uttaler seg i media i hytt og pine, og presenterer helt åpenbart uriktige opplysninger. Konsekvensanalyser av forslag er over hode ikke foretatt. Alternative kutt er over hode ikke vurdert. Kuttene rammer dramatisk skjevt innenfor fylkesgrensene. Fylkeskommunens primæroppgave, skole, kuttes, mens andre sektorer, administrativt ansatte og politikere skjermes. En skremmende svak prosess.

Jeg er på denne bakgrunn bekymret for fremtiden til Finnmark fylkeskommune de neste 2-3 årene. At de som skal lede fylkesskuta gjennom storm, oppløsning, fordeling av plikter, rettigheter og byrder, budsjettkutt og mange andre tunge prosesser, ikke ser ut til å ha den nødvendige evnen til å gjennomføre gode prosesser, og har sviktet så grundig på Finnmarks vegne ved første korsvei, kan vise seg å bli svært kostbart for innbyggerne i Finnmark.

God helg til alle, Cedant tenebræ soli!

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

Det er en ny vår for det seriøse arbeidslivet. Arbeiderpartiet...
Løfter om gull og grønne skoger fra Sp er blitt...
Åtte år der fellesskapet har tatt regninga for ideologiske privatiseringsreformer...
Det var med forferdelse Norges Kystfiskarlag mottok meldingen om at...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
I mai 2018 ble det holdt en folkeavstemning i Finnmark...

Søk i artikler og gamle aviser