Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 31. desember.

GODT NYTT ÅR, ALLE SAMMEN!

Årets siste ordføreroppdatering. Jeg vil ønske alle sammen en fortsatt God Jul og et Godt Nytt År til alle kjente og kjære med et siste ordførerbrev i 2021. I min siste oppdatering hopper jeg over den vanlige politiske aktiviteten, og oppdaterer bare et par viktige saker de siste dagene.

Vardø videregående skole. Som omtalt tidligere er kommunen allerede i gang med arbeidet med etablering av en 1-13 skole. Dette arbeidet går sin gang, og jeg håper på et godt samarbeid med fylket og andre forvaltningsorgan, slik at vi får dette på plass så raskt som mulig.

Scooterløyper. Ny forskrift for snøscooterkjøring ble vedtatt av Formannskapet i går, og de første løypene er allerede åpnet i Vardø kommune.

Brev til Statsminister Jonas Gahr Støre. Vardø kommune har kommet med mange ulike konstruktive forslag til ulike departement, for hvordan man kan skape en positiv utvikling i Vardø og i regionen. Av og til får man inntrykk av at departementene er preget av sektortenkning, og ikke klarer å ta hensyn til det store bildet. Jeg har derfor skrevet brev til Statsminister Jonas Gahr Støre, hvor vi ber om at Statsministeren tar grep for å sørge for at Regjeringen har et overordnet blikk på situasjonen, og om mulig sørger for at tiltakene vi har skissert, kan gjennomføres. Samtidig har vi bedt om et møte på nyåret med Vardø formannskap, for å drøfte de foreslåtte tiltak nærmere.

Kommunens drift i 2021.

Jeg vil i nyttårsbrevet rette en stor takk til Rådmann, enhetslederne og staben. Vi har et veldig konstruktivt og godt samarbeid. Også i år har vi klart å holde og følge budsjettet, og kommunen gjennomfører politiske vedtak innen rimelig tid.

Jeg vil også gi stor ros til alle ansatte og alle avdelingene for en fantastisk jobb i 2021. Stab, økonomi og servicetorg leverer meget gode grunnlag for gode tjenester, god informasjon og god dialog med innbyggerne gjennom hele året. Helse har levert gode tjenenester i en presset situasjon med Corona, karantener, osv. Teknisk har levert gode tjenester, samtidig som dem har gjennomført en rekke bygge- og anleggsprosjekter i egen regi. Skole og barnehage fortsetter å levere fantastiske tjenester.

Kommunen har under coronaen vært flink til å holde aktiviteter i gang og gi gode tilbud selv under strenge smittevernbegrensninger. Det har vært en fantastisk innsats og arbeid fra alle kvinner og menn i Vardø kommune.

Dette vises godt på Kommunebarometeret, hvor Vardø stiger kraftig. Tallene er veldig positive og gledelige for Vardø kommune. Vi er på 10 plass av 39 kommuner i Troms og Finnmark, og vi rykker opp 96 plasser til #258 plass. Vi har klatret mer en 150 plasser innen pleie og omsorg, vi har klatret over 120 plasser innen skole og barnehage, og vi har klatret 100 plasser innenfor økonomisk styring. Resultatene for Vardø kommune kommer av våre mange flinke medarbeidere innenfor alle våre ulike enheter, som står på hver dag. Tusen takk til alle disse.

I motsetning til mange andre kommuner, så har ikke Vardø vært nødt til å gjøre store kutt i driften, faktisk styrker kommunen sin drift på flere områder. Det er virkelig noe å glede seg over.

2022 blir også et hektisk år. Coronaen er slett ikke over, og det kommer til å bli utfordringer innenfor alle sektorer, og økonomien blir satt under større press. Men slik jeg opplever de ansatte kommunen, så er jeg helt sikker på at vi er godt rustet for oppgavene også til neste år.

Næringsliv. Fortsatt er den store utfordringa for Vardø å skape flere arbeidsplasser i næringslivet, det er her vi gjør det dårligst på Kommunebarometeret, og det er her vi har det aller største forbedringspotensialet i kommunen.

Kommunen gjennomfører mange prosjekter for å få etablert bedre infrastruktur, reguleringsplaner, bedre samarbeid, og økonomiske støtteordninger for å utvikle næringslivet i kommunen.

Vi ser at det vi arbeider med virker. Det har kommet flere nyetableringer rundt havna i Vardø, og det har kommet flere nyetableringer på Svartnes. Og flere nyetableringer er på gang. Ytre molo er kommet inn på NTP, og vi skal arbeide for at denne iverksettes så raskt som mulig. Det er betydelig økte fiskeleveranser i 2021, med over 9200 tonn, som er mer enn på 20 år. Vi skal arbeide for at denne trenden fortsetter. Det er stor interesse for å etablere seg som fisker i Vardø, og vi ser flere nyetableringer innen reiselivsnæringen. Vår satsing på næringsutvikling vil fortsette med uforminsket styrke i 2022.

Vi trenger folk som ser muligheter, som satser, og som arbeider langsiktig med å skape aktivitet og arbeidsplasser. Vi får stadig flere av disse, og det gjør meg optimistisk med tanke på næringsutviklingen i kommunen fremover.

Med det som siste ord, og med noen bilder fra året som gikk, så vil jeg benytte sjansen tell å ønske alle sammen en fortsatt fin feiring av julehøytiden, og et fantastisk Godt Nytt År.

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

Det er en ny vår for det seriøse arbeidslivet. Arbeiderpartiet...
Løfter om gull og grønne skoger fra Sp er blitt...
Åtte år der fellesskapet har tatt regninga for ideologiske privatiseringsreformer...
Det var med forferdelse Norges Kystfiskarlag mottok meldingen om at...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
I mai 2018 ble det holdt en folkeavstemning i Finnmark...

Søk i artikler og gamle aviser