Satsning på utbedring og utvikling av infrastrukturen i Nord-Norge må fortsette

Høyre i Nord-Norge ber regjeringen Støre om å fortsette satsningen på å utvikle god infrastruktur for Nord-Norge. Vi henstiller spesielt om at tiltakene foreslått og vedtatt i Nasjonal Transportplan (NTP) realiseres i kommende periode.

Over 30 prosent av landets veier er å finne i Nord-Norge. Infrastrukturen bringer store verdier fra kysten av Nord-Norge til utenlandske markeder. Da må veiene vedlikeholdes og oppgraderes for å sikre fortsatt god utvikling og verdiskapning i landsdelen.

Samferdselsutviklingen for myke trafikanter i landsdelen er utfordrende langs europaveiene i Nord-Norge. Vi henstiller til regjeringen at de arbeider målrettet med å utvikle ordninger som muliggjør at også myke trafikanter langs veiene i Nord-Norge får infrastruktur bygget.

Landsdelen er helt avhengig av en luftfart som er velfungerende både for å bringe nordlendingene og varer ut av landsdelen, men enda viktigere, bidrar til å flytte besøkende til landsdelen. Markedet er størst utenfor Nord-Norge og en velfungerende luftfart muliggjør at flere markeder kan nås med varer, eller at markedet effektivt kan flyttes til landsdelen.

Fiskerihavnene i Nord-Norge er mange i antall, og utgjør 40% av landets fiskerihavner. NTP legger opp til at flere havneutbedringer i Nord-Norge skal igangsettes, og Høyre i Nord-Norge henstiller regjeringen om å sette fart i planene om helt nødvendige utbedringer og oppgraderinger.

Kraftlinjer er viktig infrastruktur for å muliggjøre fremtidig vekst og utvikling. Det er særdeles viktig at regjeringen primært satser ressurser på å tilrettelegge for ønskede utbedringer i Nord-Norge, fremfor å satse ressurser på å bygge infrastruktur for å frakte mer kraft ut av landsdelen. Nord-Norge står overfor betydelige demografiske utfordringer både hva gjelder tilflytting til landsdelen, men også alderssammensetningen for mange av Nord-Norges kommuner. Utviklingen krever at regjeringen igangsetter tiltak som kan bidra til å sikre at befolkningen i fremtiden vil få tilbud om basale velferdstilbud. Et slik vektig tiltak er å sørge for at kraftoverskuddet i Nord-Norge kan anvendes på å skape ny virksomhet i hele landsdelen.

Høyre i nord konkluderer også på at en viktig hindring til positiv utvikling er å finne i statsforvalterens oppdrag med å reise innsigelser til ulike utviklingsplaner. Høyre i Nord-Norge mener derfor det er særlig viktig at regjeringen er tydelige på at statsforvalternes primære oppdrag skal være å bidra til utvikling av landsdelens verdiskapning, og at lokaldemokratiet i den enkelte kommune i størst mulig grad tillegges vurderingsoppdraget mellom de ulike samfunnsinteressene.

Av fylkeslederne Eivind Holst, Nordland Høyre og Geir-Inge Sivertsen, Troms og Finnmark Høyre. Foto: Dan Tore Jørgensen

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

Det er en ny vår for det seriøse arbeidslivet. Arbeiderpartiet...
Løfter om gull og grønne skoger fra Sp er blitt...
Åtte år der fellesskapet har tatt regninga for ideologiske privatiseringsreformer...
Det var med forferdelse Norges Kystfiskarlag mottok meldingen om at...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
I mai 2018 ble det holdt en folkeavstemning i Finnmark...

Søk i artikler og gamle aviser