Sikkerhet er viktig og folk spør seg om liv er mindre verdt i Finnmark

Stortinget, 4. desember 2018

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren:

Hvordan skal Fiskere i Øst-Finnmark kunne være tryqqe på at en får nødvendig hjelp når uhellet er ute? Vurderer regjeringa å reetablere kystradioen i Vardø? Mange fiskere i Øst-Finnmark har dette som et sterkt ønske.

Begrunnelse:
Vi hadde som kjent en meget vanskelig situasjon i mange kommuner i Finnmark pga at elektronisk kommunikasjon var slått ut. Folk var i fare, men heldigvis ser det ut til at det har gått bra. Det sier seg selv at slik kan ingen ha det.

I følge ordførere i Finnmark så er denne situasjonen ikke ny, men noe som har skjedd før. Det har ikke vært et slikt omfang som det var denne gangen tidligere. Situasjonen var totalt uakseptabelt.

Vardø Radio med sin nærhet til finnmarkskysten, bidro for dem som ferdes på havet til en større sikkerhet. Det er jo håpløst at en sier at alt skal være på plass sikkerhetsmessig senere når Vardø Radio ble lagt ned i januar.

Sikkerhet er viktig og folk spør seg om liv er mindre verdt i Finnmark?

Geir Adelsten Iversen (Sp) Næringskomiteen

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser