Sosialistisk Venstreparti tar opp kampen!

Så er innspurten i årets kommune- og fylkestingsvalg kommet. Velgerne står overfor hele seks politiske lister i Vardø kommune. Det er ingen tvil om at listene består av engasjerte, kunnskapsrike og karismatiske mennesker. Mennesker som alle brenner for at byen vår skal ha fremgang og utvikling.

I år stiller Vardø SV med liste til kommunevalget. Vi er meget fornøyde med alle de flinke og kunnskapsrike menneskene som vil jobbe for Vardø og Kiberg gjennom Sosialistisk Venstreparti.

Vardø kommune har en variert og fargerik historie. Fra historisk sett å være en foregangskommune, med rikdom og makt, til å befinne seg i andre del av skalaen, med arbeidsledighet og verstingstempel. De siste årene har vi sett en positiv utvikling i vårt lille samfunn. Arbeidsplasser tilført byen, en skole med gode resultater, øyne rettet på oss igjen fra de store byene i sør. Innbyggere som trives, fraflyttingen redusert, og ungdom som flytter hjem igjen etter endt utdannelse.

Vardø SV har ikke sittet i kommunestyret den siste perioden. Vi har ikke vært med på avgjørelser vedrørende Vardø og Kiberg. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med. Vi vil atter inn med gode innspill.

 Representantene på SVs liste består av mennesker med meget variert utdannings- og arbeidserfaring. Dette medfører inngående kunnskap til hva som er realiteten i de ulike etatene. Her presenteres to av våre kandidater, to kandidater som har bakgrunn fra skole- og helsevesen.

Yvonne har både jobbet som lærer og som undervisningsinspektør på Vardø skole, og vil med dette kunne tilføre både kommunestyret og evt. utvalg uvurderlig informasjon i både økonomiske og organisatoriske spørsmål. Tore Solstad fra Venstre poengterte i partilederdebatten at avgjørelser kan bli bedre, men at reell informasjon ikke kommer frem til politikerne. Vardø skole kan vise til fantastiske resultater basert på antall grunnskolepoeng, men har utmerkede resultater også når det gjelder det psykososiale miljøet på skolen. Vi har fantastiske barn og unge i kommunen, og et personale i skole og barnehage som er dyktige, engasjerte og omsorgsfulle. Slike mennesker bidrar i all høyeste grad til trivsel og gode læringsmiljø. Vardø skole står overfor et generasjonsskifte i lærerstaben. Vardø Sv ser derfor viktigheten i å få på plass tiltak som vil bidra til at flere lærere står lengre i jobb, at nye lærere bosetter seg i kommunen, og at vi hindrer at lærere tar overgang til andre yrker i eller utenfor kommunen. Vi vil ha fokus på å videreføre de gode resultatene våre inn i fremtiden.

Liane Eines har lang erfaring fra pleie og omsorg, både som sykepleier, leder og de siste årene som helsesykepleier. Hun har inngående kunnskap om barn og unges utfordringer, og deres ønske om større medvirkning for egen fremtid. SV ønsker å jobbe for trygge oppvekstsvilkår, og da må også de unges stemmer bli hørt. 0-24 samarbeidet fikk på plass ungdomsrådet i vår, og dette er en viktig arena for ungdommene å ytre sine meninger. SV vil jobbe for at leder fra ungdomsrådet blir invitert til hvert bystyre for å fremme saker som er viktige for dem. Politikere trenger å få høre faktabaserte opplysninger for å best mulig kan ta de beste avgjørelsene for befolkningen. SV ønsker et felles hus for både unge og eldre i vår kommune. Der kan det være en egen ungdomsklubb som ungdommene selv er med på å forme og få et eierskap til. Det kan være et kreativt verksted for kunst og kultur, samt brukes til sammenkomster og en positiv møteplass for både småbarnsforeldre, ungdom og eldre fordelt utover uken. 

SV vil jobbe for at Vardø kommune skal være en attraktiv kommune for småbarnsfamilier å flytte til. Det skal fortsatt være barnehageplass til alle barn, og to barnehageopptak i året. 

SV sentralt jobber for gratis skolemat og gratis SFO for å utjevne de økonomiske forskjellene blant barnefamilier. Dersom Vardø kunne vært en foregangskommune med å tilby disse godene, ville nok flere barnefamilier kommet til «perla» her i nord.

Det er barn og unge som er fremtiden vår. Derfor må vi tørre å satse på kompetanse, robuste og lokale fagmiljøer, samt god forebygging i starten av livet.

Vi ønsker å gjøre Vardø kommune til en foregangskommune for gode tjenester og oppvekstsvilkår.

GODT VALG!

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser