Tiltakssonen og befolkningsgrunnlaget i Finnmark og Nord-Troms

Den økende fraflyttingen fra Nord-Troms og Finnmark må motvirkes gjennom ekstraordinære tiltak. I første rekke må de personretta tiltakene styrkes utover det som allerede er gjennomført av regjeringen.

Befolkningsutviklingen i Finnmark har vært synkende over tid, en trend som er bekymringsfull, spesielt i urolige tider som vi nå har i Europa. Nasjonen Norge er tjent med at det bor folk i Finnmark som skaper et levende samfunn og innehar kompetanse og erfaring med å bo her. Når Finland nå blir medlem av Nato vil grensen mot Nato flyttes langt østover, og grensen i Finnmark mot Russland vil bli en naturlig forlengelse av den nye grensen mot Nato. Om trenden fortsetter vil vi i framtiden ha soldater som pendler opp til et «dødt» fylke for å vokte grensen.

I Finnmark bor ca 1,4% av Norges befolkning og i nasjonalt perspektiv er det billig å innføre tiltak som kan snu utviklingen. Vi er avhengig av at vår unge befolkning blir boende i Finnmark etter utdanning. Ved å øke kuttene i studielån fra 30 000 kr til 50 000 kr for fastleger, sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere, psykologi og mange andre viktige yrker i helse og skolesektoren vil man sikre tilbakeflytting av unge. Slike tiltak vil sikre et godt tjenestetilbud for befolkningen som skaper bolyst i Finnmark. På statsbudsjettet kan kraftfulle tiltak innføres uten at budsjettet blir særlig påvirket. Om man i framtiden ser at det må gjøres tiltak så er det mye dyrere å få inn ny befolkning enn å beholde de vi har.

Dette betyr at de personrettete tiltakene må styrkes:

  • Avskrivingen av studielån må økes med kr 20 000 per år. Flere yrkesgrupper med rekrutteringsutfordringer må gis ytterligere nedskriving, slik lærere har fått.
  • Vurdere tiltak om skattemessige fordeler.
  • Barnetrygden i tiltakssonen må økes.

Kortbanenettet er en essensiell del av kollektivtilbudet i nord. Myndighetene må inn å regulere billettprisene slik at befolkningen sikres lave billettpriser. Tilsvarende viljestyrke som ble vist for å gi gratis fergebilletter må nå vises når det kommer til FOT-rutene.  

Kommuneøkonomien i tiltakssonen må styrkes slik at kommuner får en reell mulighet til å utvikle og skape vekst i lokalsamfunnene.  Dette er særskilt viktig for å sikre at unge blir og etablerer seg i distriktene. Det er særlig viktig med tanke på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Av Kristina Hansen, leder Finnmark Ap

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Tenk deg, når du kjørende sørfra fra Kvænangen mot Langfjordbotn,...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Myndighetene foreslår et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø. Dessverre...
Jeg er overrasket over prosessen, tidspunktet og høringsfristen på noe...
Noe av det artigste jeg leser i lokalavisene våre er...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...

Søk i artikler og gamle aviser