Ungdommen er fremtiden

Det er ungdommen som skal drive Vardø videre. Derfor må vi sørge for at Vardø er en attraktiv by å bo i. En god skole og gode fritidstilbud er viktig for at unge skal trives. Vardø Høyre vil at ungdommen i Vardø skal bli sett og hørt, og at de skal tas med på råd i saker som angår dem og deres hverdag. Det er viktig at de unges interesser blir fremmet, slik at unge blir inkludert i viktige prosjekter og beslutninger. Vi har fått på plass et flott ungdomsråd som vi gleder oss til å samarbeide med. Det betinger også at vi som politikere er tett på og gjør ord til virkelige handlinger.

Vardø Høyre har flere tiltak som vi vil jobbe med for å bedre attraktiviteten for unge i Vardø:

  • Vi vil sikre at ungdomsklubben opprettholdes og får tilstrekkelig økonomisk støtte.
  • VI vil legge til rette for enda flere møtearenaer og aktiviteter som kan være med på å øke trivselen for unge i Vardø. Vi vil jobbe aktivt sammen med frivillige organisasjoner og idrettslag for å finne gode løsninger, og støtte tilbud og aktiviteter som rettes mot ungdom.
  • Vi vil sikre at idrettshallen er åpen på dagtid i skoleferiene slik at de som ønsker det kan bruke hallen når organisert idrett har ferie.
  • Vi vil jobbe tettere med Vardø idrettsråd som representer de fleste idrettslag i kommunen.
  • Alle unge i kommunen, uansett økonomisk plattform, skal gis muligheter til å delta på aktiviteter og kulturelle arrangementer. Vi vil derfor innføre en ordning med aktivitetskort for barn og unge i lavinntektsfamilier.
  • Vi vil ha tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, både i grunnskolen og i videregående. Vi vil motivere flere til å ta yrkesfaglig utdanning som svarer til næringslivets behov, som igjen sikrer bosetting og vekst i kommunen.
  • Vi vil involvere ungdomsrådet i politiske saker som angår barn og unge. Vi ønsker også å aktivt ta med kommunens barn og unge i arbeidet med i saker som mange er opptatt av, for eksempel arbeid med klima og miljø i kommunen.

Ungdommen er fremtiden og skal drive kommunen videre. Vardø må være så attraktiv for de unge at de ønsker å bli boende her. Ungdommen må bli våre fremste ambassadører!

Vi tar ungdommen på alvor – godt valg!

Christine Nilssen og Tom Rainer Fjelde

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser