Vardø kommune og Vardø-samfunnet

La det bare være sagt først som sist Vardø Arbeiderparti er for all næringsutvikling som skaper aktivitet og bosetting i Vardø og Kiberg.

Likevel har Vardø kommune mange andre minst like viktige oppgaver. De fleste er lovpålagt, lokalpolitikere kan likevel påvirke omfanget av disse tjenestene til befolkningen.

Vardø kommune skal drive skole og barnehage, ikke bare for skoleflinke og sterke barn og unge. Vardø kommune skal ivareta de som har behov for tilleggsundervisning, tolketjeneste, adferdsvansker osv, listen kan gjøres lengre.

Likeledes barnevern, helse, voksenpsykiatri, sykehjem og legetjenester, listen hær også kan gjøres lengre. Man skal drive med brøyting, vann, avløp, brannvern og ulike former for saksbehandling, listen over oppgaver er enda lengre…

Vardø kommune sin primære oppgave er å ivareta velferds og utviklingstilbud til innbyggerne i Vardø og Kiberg. Vardø Arbeiderparti er derfor fornøyd med å greie å sette det kommunale tjenestetilbudet på dagsorden i budsjettbehandlingen i Bystyret.

1. Vi har vedtatt å styrke tilbudet i Kulturskolen.

2. Vi skal utrede om dagen ordning med kreftsykepleier i 50% stilling er tilstrekkelig, eller om man skal tilføre området mere ressurser.

3. Vi skal utrede alternative plasseringer for ungdomsklubb.

Ut over dette har man i de fleste tilfeller støttet de ulike innspill som er kommet rundt det kommunale budsjettet for 2022.

Vardø Arbeiderparti skal også fremover være det partiet som ser mest innover i kommunen med fokus på de tjenester som faktisk tilbys innbyggerne i kommunen.

For ordens skyld Vardø Arbeiderparti er fortsatt positiv til fiskeoppdrett, vi er positive til settefiskanlegg på Svartnes. Og man ser for seg at Svartnes er det området som har størst potensial for en utvikling, i en slik skala at det skaper betydelige samfunnsmessige ringvirkninger.

PS: Vi er fortsatt for all næringsutvikling som skaper aktivitet og bosetting.

Av Torbjørn Leistad, leder Vardø Arbeiderparti

Del artikkel
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Relaterte artikler

I dags- og ukepressen kommer det frem at folk er...
Ap, Sp og SV har nå blitt enig om statsbudsjettet...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Det kan være langt mellom ord og handling i politikken....
Østhavet redegjør 04.11. d.å. fra Vardø kommunes virksomhetsleder for helse-...
For første gang i moderne tid har nordnorsk næringsliv fått...

Søk i artikler og gamle aviser