Vardø skal være en ja-kommune!

Vardø bystyre kan ikke vedta at folk skal bo i kommunen. Det vi derimot kan gjøre, er å føre en politikk som gjør at arbeidsplasser skapes, og næringslivet styrkes. Muligheten til å få seg en jobb og gode velferdstjenester er en forutsetning for at folk skal ønske å bo i kommunen. Da trenger vi en innovativ kommune som er på tilbudssiden og leverer det de skal av både infrastruktur, barnehageplass, skole, kulturtilbud og eldreomsorg. Summen av alt dette er bolyst. Folk skal ikke bare jobbe et sted, de må trives også.

I tillegg vet vi i Høyre at verdier må skapes før de kan deles. Gode velferdstjenester krever høy verdiskaping i privat sektor. Det er denne som betaler for velferden vår.

Kommunens oppgave må være å gjøre det attraktivt for gründere og nye bedrifter å starte opp i Vardø, og å sikre gode vilkår for allerede eksisterende bedrifter. Dette krever offensiv kommunal planlegging, effektiv saksbehandling og tett samarbeid med nærings- og organisasjonsliv. Kommunen må samarbeide med næringslivet for å gi grunnlag for bedre beslutninger, og være positive, imøtekommende og løsningsorienterte i møte med næringslivet for å sikre økt jobb- og verdiskaping.

Det er innbyggerne og de som driver forskjellige virksomheter, små og store, som sitter nærmest utfordringene og problemene i egen kommune. Vi må sette oss selv under lupen; Er kommunen en støttespiller, eller en som stikker kjepper i hjulene? Er planverket oppdatert og tilrettelagt for bedriftenes behov? Har vi rask og god nok saksbehandling? Dette er spørsmål vi må tørre å stille, og tåle å få svar på.

Vi har rike naturressurser og store arealer i kommunen. Dyktige mennesker med utdanning og fagkompetanse. Kreative gründere og folk som er villige til å satse. Da må vi jammen ha politikere som også kan si ja.

En ja-kommune er en kommune som forholder seg til gjeldende regelverk, men som likevel oppleves som forutsigbar, endringsvillig og inkluderende. Som oppfattes som servicevennlig og positiv til utvikling og de som ønsker å skape noe. Som reduserer unødvendig byråkrati, som saksbehandler søknader på en rask, effektiv og korrekt måte, og gjennomfører en tillitsvekkende politisk behandling av innbyggernes saker. Vardø kommune skal være en ja-kommune!

Alle våre fantastiske jobbskapere, gründere og initiativtakere trenger politikere og en kommuneadministrasjon som sier ja! God sommer, og godt valg den 9. september!

Christine Nilssen, 
ordførerkandidat  Høyre

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser