Vardø skole skal (fortsatt) være best!

I forrige uke kom den gledelige nyheten om at grunnskolen i Vardø leverer de beste resultatene i Finnmark, til og med over landsgjennomsnittet. Utrolig bra jobba av både lærere og ledere i skolen – all honnør til dere! Vi i Høyre er opptatt av at dette arbeidet må fortsette, og at vi fortsatt skal ha som mål å være best i fylket. For å få det til må kommunen som skoleeier fortsette med å legge til rette for et godt læringsmiljø og dyktige lærere med relevant kompetanse. I løpet av få år vil mange av dagens lærere gå av med pensjon, og jobben med å rekruttere og tiltrekke oss nye lærere må starte allerede nå. Vi vil prioritere å lage en strategi for å rekruttere nye lærere til kommunen.

Barn og unge som sliter med dysleksi, sliter ofte også utenfor skolen, og tar det gjerne med seg videre i voksen alder. Derfor heier Vardø Høyre på at Vardø skole skal bli godkjent som dysleksivennlig av Dysleksi Norge. For å bli godkjent må skolene ha høy kompetanse og gode rutiner for å oppdage og følge opp elever med lese- og skrivevansker, raskt sette inn tiltak og kartlegge og registrere alle elevenes leseferdigheter systematisk. Vi vil presisere at det ikke er selve begrepet «Dysleksivennlig skole» som er viktig for oss, men innholdet og kompetansen som følger med. Å ha økt fokus på dysleksi vil gagne både den enkelte og samfunnet.

Høyre vil ikke at SFO bare skal være en oppbevaringsplass for ungene våre. SFO er faktisk en veldig viktig del av hverdagen til mange barn, og kan være en god arena for inkludering og integrering. Derfor er det så viktig at kvaliteten på tilbudet er god, og at det er tilgjengelig for alle uavhengig av inntekt. Barna skal ha personlig utvikling og sosialt utbytte av å gå i SFO. Vi vil stille krav til innholdet i SFO-tilbudet og kompetansen til de som jobber der. Høyre vil senke SFO-prisen for lavinntektsfamilier, se på muligheten for å innføre gratis kjernetid og søskenmoderasjon for å gjøre tilbudet tilgjengelig for alle.

Her er noen flere saker som Vardø Høyre vil jobbe for i barnehage- og skolepolitikken:

• Tilby fleksibelt barnehageopptak.
• Øke antallet ansatte i barnehagen med pedagogisk utdanning eller fagbrev.
• Tilby etter- og videreutdanning for å øke kompetansen hos ansatte og ledere i barnehage, skole og SFO
• Sørge for at overganger mellom barnehage, skole og senere utdanningstrinn skjer på en god måte.
• Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.
• Satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og prioritere at alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne.

Godt valg!

Christine Nilssen og Tom Rainer Fjelde

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser